Energy Projects

Features

Alle energimærker

Alle energimærker samlet et sted

Du får overblik over alle dine ejendommes energimærker og de oplysninger, energimærkerne indeholder om ejendommenes energimæssige tilstand. Det gør det nemmere at træffe de rette strategiske beslutninger om energiforbedringer.

Genberegning af projekter

Genberegning af projekter

Du kan altid genberegne dine besparelser løbende, efterhånden som projekterne bliver udført i praksis. Det betyder at du altid kan ligge et opdateret datagrundlag til grund for dine næste strategiske beslutninger.

Dynamisk energimærkning

Dynamisk energimærkning

Dynamisk energimærkning gør det muligt at genberegne på baggrund af gældende regler og priser. Det betyder, at du til hver en tid har en fælles afstemt baseline for alle bygninger.

Udtræk af data

Udtræk af data

Du kan nemt udtrække alle data til excel og arbejde videre med data som du ønsker det.

Benchmark af ejendomsportefølje

Benchmark af ejendomsportefølje

Sammenlign dine bygninger ud fra f. eks. anvendelse eller type. Det gør det nemt at spotte de ejendomme, der afviger.

Sammenlign projekter på tværs

Sammenlign projekter på tværs

Sammenlign og vurder flere projekter ad gangen op mod hinanden. Beslut handling ud fra jeres egne mål.

Nøgletalssimulering

Nøgletalssimulering

Hvor lidt kan jeg "nøjes med", for at opnå et delmål? enten bogstav, CO2- eller energibesparelse? Find ud af det med nøgletalssimulering på tværs af din ejendomsportefølje.

Fleksibel kategorisering og navngivning

Fleksibel kategorisering og navngivning

Gør det nemt at bruge dine data i andre Facility Management Systemer

Brugerstyring

Brugerstyring

Du kan tilføje alle de brugere, der måtte give mening, og administrere rettigheder afhængig af funktion og behov.

Gratis support

Gratis support

Ingen begrænsninger, alt er inkluderet løbende, såvel som kursus og kvartalsmøder.