Artikel

Nye EU-krav på vej


Her er hvad du skal vide som bygningsejer om de ændringer, der er på vej til energieffektiviseringsdirektivet og til bygningsdirektivet

Ny energimærkeskala

Nye EU-krav, som du skal forstå som bygningsejer

Ændringer til bygningsdirektivet (EPBD) betyder ny energimærkningsskala

Ny energimærke-skala indføres. Dette medfører som udgangspunkt, at der bliver mange flere G-mærkede bygninger.

Ændringer til energieffektiviseringsdirektivet (EED) betyder at

Der kommer krav om energieffektivisering af den offentlige bygningsmasse om året med 3%.

Krav om løft til min. energimærke B

Krav om at nedbringe energibehov med minimum 30 kWh/m2 per år

Genberegn dine energimærker for at få det rette billede af opgavens omfang

Genberegning viser at opgaven er mindre end du tror

Inden du lægger din plan for energieffektivisering af dine ejendomme, bør du genberegne dine energimærker med nyeste beregningskerne. På den måde har du et opdateret beslutningsgrundlag. 

Overordnet viser vores beregninger at:

34 % af de nuværende G-mærkede bygninger er F efter genberegning
45 % af de nuværende F-mærkede bygninger er E efter genberegning.

Med andre ord: opgaven er mindre end den umiddelbart ser ud, hvis du kun ser på dine nuværende bygninger med et gyldigt energimærke.

Få overblik over investeringen

Hvad koster det en gennemsnitlig kommune om året, at leve op til forpligtelsen? Det kan du beregne her. 

Få styr på datagrundlaget: få energimærket alle bygninger.

51% af de kommunale bygninger har et gyldigt energimærke

48% af de energimærkede bygninger mangler besparelsesforslag for at kunne overholde EED

… hertil kommer de 48 %, der ikke har forslag nok, som må formodes at være mindre rentable end de forslag der allerede er stillet i energimærkerne.

Så stort er besparelsespotentialet

Co2 besparelse

Co2 besparelse

106.000 tons CO2/år (mod 147.000 tons i de officielle energimærker)

Besparelse kr.

Besparelse kr.

961 mio. kr/år (mod 698 mio. i de officielle energimærker)

Investering

Investering

19,1 mia. kr. 

Sådan kan NRGi hjælpe dig

Få hjælp til at komme i gang med planlægning med vores white paper her. (link)

Eller få en demo af Energy Projects, som giver dig mulighed for at genberegne og lave dynamisk energimærkning og planlægge din indsats.