NRGi-rådgiver noterer på en blok
5-trins guide

Sådan opdaterer I jeres energimærker

Bliv ringet op

Fem trin til opdaterede energimærker

Er det tid til at opdatere jeres energimærker?

Et opdateret energimærke kan give jer overblik over de energimæssige og økonomiske fordele, der ved at gennemføre energiforbedrende tiltag, såsom efterisolering, udskiftning af varmekilde og vinduer, osv.

Har I flere bygninger?

Hvis I har mange bygninger, kan det være svært at bevare overblikket - og den rette tilgang for udførelse af energimærkning og fokus på udbyttet heraf, kan virke som en stor og uoverskuelig opgave.

Derfor har vi lavet denne guide, som forhåbentligt kan hjælpe med at gøre arbejdet lidt nemmere. 

Ved at følge disse fem trin kan I sikre, at jeres bygningers energi­mærker er opdaterede og anvendelige mange år frem. Det giver jer bedre overblik over jeres ejendomsportefølje og prioritering af potentielle , energi­besparende projekter.

Sådan får I opdateret jeres energimærker

1. Få overblik

1. Få overblik

Få overblik over de relevante bygninger og opgavens omfang.

2. Kontakt en energikonsulent

2. Kontakt en energikonsulent

Ræk ud til en energi­konsulent, der kan opdatere jeres energi­mærker. 

3. Udarbejdelse af energimærkning

3. Udarbejdelse af energimærkning

Energikonsulenten gennemgår jeres bygninger og udarbejder eller opdaterer jeres energimærker.

4. Prioritering af projekter

4. Prioritering af projekter

Lav en handleplan over de energi­besparende projekter, I vil realisere. 

5. Hold energimærkerne opdateret

5. Hold energimærkerne opdateret

Hold styr på jeres projekter og husk at opdatere jeres energimærker. 

Opdatering Af Energimærker

1. Få overblik

Start med at få overblik over opgavens omfang.

- Hvor mange bygninger skal energimærkes?
- Er der fredede bygninger?
- Stemmer BBR overens med faktuelle forhold?

Det kan være en fordel for jer at kategorisere jeres bygninger, så I får et bedre overblik.

I kan f.eks. kategorisere jeres bygninger efter anvendelse, energiforbrug eller størrelse.

Brug for en hjælpende hånd?

Det kan være en over­vældende opgave at få energimærket jeres bygninger eller opdatere eksisterende energimærker.

Men vi er her for at hjælpe jer.

Landets bedste sparringspartner

Vi er Danmarks bedste sparrings­partner, når det kommer til at udarbejde EM-udbud og kvalitetssikre energi­mærkers indhold og data.

Vi har indgående kendskab til de kommende EU-regulativer, som vil definere en række minimums­krav til renoveringer af bygninger baseret på energi­mærker.

Med os som jeres sparrings­partner er jeres energimærker i sikre hænder.

Drift Og Vedligeholdelsesplan

2. Kontakt en energikonsulent

Ræk ud til en certificeret energikonsulent.

En professionel energikonsulent kan udføre en grundig vurdering af jeres bygninger, identificere potentielle energibesparende projekter og sikre, at energimærkerne bliver udarbejdet i overens­stemmelse med gældende regler og standarder.

Tip💡

Vores certificerede og lands­dækkende energi­konsulenter er klar til at hjælpe jer – uanset hvor I er i processen med jeres energimærkning af bygninger.

I kan også finde en liste over andre certificerede energi­konsulenter på sparenergi.dk.

Nrgi Rådgiver På En Fabrik

3. Udarbejdelse af energimærkning

Energikonsulenten vil gennemgå jeres bygninger og foretage registreringer af bygningsdele og installationer.

På baggrund af disse informationer udarbejder energikonsulenten en detaljeret energimærkningsrapport, som giver jer et klart overblik over bygningernes energiforbrug.

Energimærkningsrapporten vil også indeholde en vurdering af jeres forventede økonomiske besparelser og reduktion i CO2-udledning, såfremt I vælger at realisere de anbefalede energioptimerende tiltag.

Tip💡

Når energikonsulenten gennemgår jeres bygninger, kan det være en fordel at få vedkommende til at foretage ekstra registreringer af f.eks. tilstandsvurdering eller vandforbrugende installationer mv.

Dette kan klares via Energy Plus.

I Energy Plus kan I også få glæde af f.eks. følgende features:

  • Fotoregistrering af alle bygningsdele og tekniske installationer
  • Restlevetider for tekniske installationer
  • ID-kodning der svarer til jeres FM-system
  • Registrering af procesenergi
  • etc.

4. Prioritering af projekter

Når energi­mærkerne er udarbejdet, skal I gennemgå energimærknings­rapporterne.

Nu kan I – på et oplyst grundlag – begynde at prioritere og planlægge, hvilke energibesparende tiltag der giver mening at gennemføre for de enkelte bygninger.

Overvej både kortsigtede og langsigtede investeringer, samt hvilke fordele de vil give jer i forhold til lavere energiforbrug og økonomiske besparelser.

Tip💡

Energikonsulenten kan hjælpe jer med at afgøre, hvilke energioptimerende tiltag der giver bedst mening for jer at gennemføre.

Nrgi Rådgiver Sidder Med En Kunde

5. Hold energimærkerne opdateret

Når I gennemfører de valgte energi­besparende tiltag, skal energi­mærkerne løbende opdateres igen for at I kan se effekterne af forbedringerne og bruge dem i den lovpligtige afrapportering.

I kan med fordel oprette og vedligeholde en oversigt over jeres bygninger og energimærker, så det bliver nemmere for jer at holde styr på data - nu, og i fremtiden.

Tip💡

I kan med fordel benytte Energy Projects til at få overblik over energimærkernes gyldighed, samt over energiprojekter og prioritering af de mest fordelagtigt energi­besparende tiltag. 

Få en times rådgivning om opdatering af energimærker

Vores erfarne energirådgivere hjælper dig i gang og kan give dig gode råd og erfaringer med på vejen.

Kontakt os for aftale om energirådgivning eller en helt uforpligtende snak.