Detaljeret visning af bygningsdata

Du kan tilgå hvert energimærkes detaljerede informationer, der blandt viser forslag og energifordeling, ved at klikke dig ind under navnet eller billedet på hver af de bjælker, der vises på siden Bygninger.

Dermed åbnes der op for detaljerede data for den enkelte ejendom.

Detalje

BBR og energimærke
Når du er kommet ind på den mere detaljerede oversigt, vil du på den øverste del til venstre se forsidebilledet fra energimærket, BBR-data for den pågældende ejendom, samt hvilke arealer der indgår i beregningen af energimærket. Til højre på skærmen ses den officielle karakter for ejendommen, den dynamiske udvikling og til sidst det samlede potentiale for energimærket.

Detalje 1

Bygninger
Herefter fremgår et overblik over hvilke(n) bygning(er) energimærket består af.
Her kan du også se de BBR-informationer der er registreret, som en del af det samlede energimærke.

Detalje 2

Forbrug
Den næste rubrik du kommer til viser det beregnede forbrug for ejendommen.

Ud over det beregnede forbrug fra energimærket, fremgår også information om den beregnede CO2 udledning for ejendommen.

Detalje 3

Forslag
I denne rubrik får du vist alle de forslag, der som udgangspunkt er givet fra energimærket.
Forslag i den grønne kategori er forslag, der er direkte rentable (rentabilitet >1,0)
Forslag i den gule kategori er forslag, der efter rentabilitetsbegrebet er lavere end 1,0, og som oftest først bliver bragt i spil, i forbindelse med en større renovering af ejendommen.

Yderst til højre, ud for alle forslag finder du et link til Energy10, der kan sende dig direkte over i beregningskernen Energy10, for at tilpasse eller gennemføre en revidering af dine forslag.

Detalje 4

Revisioner
Nederst på siden får du endeligt et overblik over hvilke ændringer der løbende er fortaget på sagen. Herved kan du let overskue udviklingen over tid, og se hvem der eventuelt har ændret hvad - og hvornår.

Yderst til højre finder du ligeledes et link til Energy10, der leder dig over til Energy10, og fremviser hver af revisionerne i den version, som sagen løbende har udviklet sig fra.

Detalje 5

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen