Delmål

Til en start vil kolonnen Delmål fremstå som + hvor du aktivt skal udvælge hvilket delmål du ønsker at sætte eller undersøge nærmere. Delmålet skal ses som en mulighed for at se, hvor lidt du kan "nøjes" med, for at komme frem til et bedre EM-bogstav - enten et enkelt bogtstavsløft, eller en ambitiøs målsætning frem mod f.eks. et B-mærke af hele ejendomsporteføljen.

Delmål

Under Delmål kan du enten vælge den karakter du gerne vil prøve at opnå - eller klikke på en af de valgmuligheder nederst, der angiver, om du vil løfte energimærket 1, 2 eller 3 karakterer.

Begge dele kan have hver sine fordele, hvad enten din indgangsvinkel er, for at arbejde med en større ejendomsportefølje i systemet.

Delmål 3

Når du har angivet hvilken karakter du gerne vil opnå, får du anvist hvor mange kWh/m² der skal til, for at opnå den ønskede karakter.

Her kan det være særligt anvendeligt at kombinere delmålet med en sortering øverst på siden til højre, med sorteringsmuligheden Kortest afstand til delmål. På denne måde sorterer du nu hele ejendomsporteføljen ud fra dit delmål, med anvisning af hvilken ejendom du bør starte ud med, for at opnå dit delmål hurtigst og sandsynligvis med den mindste investering til følge.

Du får med andre ord en "spiseseddel" til din nye energistrategi.

Delmål 4

Afhængig af hvor ambitiøs et mål du har opstillet, kan du komme ud for at der ikke er angivet nok forslag i den oprindelige energimærkningsrapport, for at opnår det ønskede delmål.

Hvis dette er tilfældet, vil du fortsat kunne se, hvor meget/lidt der skal til, for at opnå delmålet - men du vil også kunne se en angivelse angivelse af teksten "ikke nok forslag", som eksemplet herunder viser.

Delmål 5

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen