Dynamisk energimærke

Hvis du har opdateret dit beregningsgrundlag eller indtastet eventuelle gennemførte energiforslag, vil du kunne se et dynamisk genberegnet energimærke, som det ville se ud, hvis det blev udført i dag.

Dermed har du altid mulighed for at beslutte, hvornår det giver bedst mening at sende en energikonsulent ud, for at gennemføre et nyt, officielt energimærke.

Se eventuelt punktet Opdater beregningsgrundlag, for at læse mere om baggrund og øvrige forudsætninger.

 

EM og Detaljer

Som det første bliver det dynamiske EM-bogstav vist, og de dertilhørende beregnede kWh/m² der indplacerer mærket på skalaen. Dette skal ses som det teoretiske energiforbrug ganget med eventuelle energifaktorer på energiforsyningen. Ved at klikke på selve karakteren, får du vist hvilken beregningskerne og EM-håndbog, der ligger til grund for beregningen.

Er der en rød markering rundt om EM-bogstavet, betyder det, at beregningsgrundlag er forældet og bør opdateres, for at få det rette billede at det dynamiske energimærkes indplacering.

 

EU Regulativer

Det næste ikon viser hvordan bygningen klarer sig i forhold til vores tolkning af EU-direktiverne og deres (forventede) krav til bygningsmassen. Baggrundsfarverne på ikonerne indikerer hvilken kategori de enkelte ejendomme forventes at falde ind under.

  • Sort betyder at bygningen falder ind under "Forbedringskrav (EU Bygningsdirektiv)".
  • Grå betyder at bygningen falder ind under såkaldt "Neutral bygning".
  • Blå betyder at bygningen indplaceres som et såkaldt "Bæredygtigt aktiv (EU taksonomi)".

Tallet under ikonet +/- indikerer hvor langt der til den næste kategori.

Klikker du på selve ikonet vil du få vist en mere udførlig gennemgang for ejendommen.

For mere om vores tolkning af EU-direktiverne, kan du læse vores artikel her. Her tilpasser vi også løbende beskrivelsen, så snart der er nye nationale og afklarede krav.

 

Forbrug

Under "forbrug" vil du kunne se det teoretiske energiforbrug som er beregnet for energimærket, anvist i Energy Projects som kWh/m². Dette tal er uden energifaktorer og reelt det tal, som du kan sammenholde dit faktiske forbrug med. Dels når du skal vurdere forslagenes aktualitet og dels når du siden hen vil afrapportere effekt af gennemførte forslag.

 

CO2

Det sidste der vises i denne kolonne er det beregnede forbrug af CO2 i kg/m². CO2-tallene er med baggrund i energimærkningens standardforudsætninger, hvor fjernvarme anses for fjernvarme - uden at tage højde for hvilken varmekilde der ligger bag selve fjernvarmeproduktionen.

 

Fordeling

Under Fordeling ser du et lagkage diagram der viser hvordan det dynamiske energimærkes energiforbrug kWh/m² fordeles. Ved at klikke på selve lagkagediagrammet får du vist en mere detaljeret oversigt over hvordan fordelingen er. Dette kan være særlig anvendelig til at sammenholde med om energimærket indeholder de nødvendige forslag til forbedring, eller der er grundlag for at forædle baggrundsdata med endnu flere forslag.

Fordelingen kan også vise et rødt termometer, der kan være en indikation på, at ejendommen har en beregningsmæssig overtemperatur, der bør undersøges nærmere.

Dynamisk

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen