Dashboard

Ved at klikke på Energy Projects ikonet øverst til venstre i programmet, kommer du til Dashboardet.

Her kan du se en widget øverst til venstre, der årligt viser dig en status for udløb af energimærker. Hvilke der eventuelt måtte være udløbne - og hvilke der udløber i de efterfølgende år. For hver linje er der optalt antallet af energimærker samt hvilket areal de dækker over, så det er let at overskue og budgettere fremadrettet.

Øverst til højre er der en widget, som viser de opvarmede arealer fra energimærkerne, fordelt på den officielle energimærkningsskala. Det er også her du som det første stifter bekendtskab med konceptet Dynamisk energimærkning. Øverst i widget'en er der 3 faner: Officielt, Dynamisk, Potentiale.

Officielt er visningen af hvordan det officielle energimærke ser ud for alle. Det er det virkelighedsbillede, som alle vil kunne hente via f.eks. boligejer.dk eller sparenergi.dk; Et statisk energimærke som det så ud den dag det oprindeligt blev udarbejdet.

Dynamisk er en visning af porteføljen, hvor alle de gamle, statiske energimærker er blevet genberegnet, så de har samme, fælles baseline i beregningsforudsætninger og forsyningspriser, så det er muligt at benchmarke dem op mod hinanden med samme forudsætninger. Der er tale om et såkaldt skyggemærke, som kun du har adgang til og overblik for. På samme måde kan du opdatere de enkelte sager, så de fremstår med de faktisk udførte energiforbedringer der måtte være gennemført, hen over tid. Det er med andre ord muligt at få et helt opdateret overblik, med udgangspunkt i de gamle energimærke.

Potentiale gør dig opmærksom på hvor meget du kan løfte din ejendomsportefølje - og på samme vis få en idé om hvad der skal til, for at komme i mål med jeres energistrategi eller lovkrav.

Fælles for begge widgets er, at de er interaktive, så du kan klikke på alle linjer, og se, hvilke konkrete energimærker, der ligger under hver af opgørelserne. Når du klikker, bliver du ledt ind under fanen Bygninger.

 

Nederst til venstre finder du widget'en Energiforbrug pr. BBR-anvendelse i EM der viser det gennemsnitlige energiforbrug i kWh/m² fordelt efter den anvendelseskode de forskellige bygninger er tildelt i BBR.

Nederst til højre finder du widget'en Areal pr. BBR-anvendelse i EM der viser fordelingen af antal m² efter anvendelseskoden i BBR. Det giver et godt overblik over hvilken type bygninger der fylder mest i din ejendomsportfølje.

Sammenholder du de to widget's får du også et hurtigt overblik over hvilken bygningstype der forbruger mest energi ud fra deres samlede areal, og det vil kunne give dig et overblik over hvor der muligvis er de største besparelser at hente.

Dashboard (2)

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen