Emne

Foreløbig tolkning af EU-regulativerne

Dette er NRGi Systems’ fortolkning af, hvordan EU’s kommende bygningsdirektiv og taksonomi formodes at påvirke din portefølje, når de træder i kraft. Vi følger løbende lovgivningsarbejdet for at kunne rådgive og opdatere systemerne, når det er relevant.

BÆREDYGTIGT AKTIV (EU TAKSONOMI)
Bygninger som er opført fra 2021 og frem, eller er blandt de 15% mest energieffektive i Danmark, vil i forhold til CSRD-rapportering, klassificeres som bæredygtige aktiver.

NEUTRALE BYGNINGER
Dette er gruppen af bygninger, som ikke er omfattet af de to andre klassificeringer. Disse bygninger påvirkes ikke.

FORBEDRINGSKRAV (EU BYGNINGSDIREKTIV)
De 15% mindst energieffektive bygninger i Danmark påvirkes ved krav om energiforbedringer.

Grænserne bliver løbende opdateret ud fra en analyse af alle indberettede energimærker, og vi opdaterer også beregningsforudsætningerne, hvis vi bliver bekendt med ændringer i den kommende lovgivning. Du vil derfor opleve at grænserne kan blive rykket over tid, indtil de endeligt fastsættes i medlemslandene, og du skal forvente, at dine bygningers endelige klassificering kan ændre sig.

Screenshot Popup

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen