Foreløbig tolkning af EU-regulativerne

EU Taksonomien lægger op til en kortlægning af en bygningsportefølje, ud fra betragtningerne angivet i EU Taksonomien, hvor en bygning anses som et "bæredygtigt aktiv” hvis den er opført i 2021 eller senere - eller hvis bygningen lever op til NZEB-kravene i bygningsreglementet.

 

Bygningsdirektivet (EPBD) blev ultimo 2023 endeligt vedtaget i EU-regi, med det formål at øge energieffektiviteten gennem en række indsatsområder, der tilsammen skal reducere energiforbruget i EU’s bygninger. 
Vi afventer en endelig, national implementering i 2024, med specifikationer for hvordan Danmarks ejendomsportefølje-ejere skal agere, for at kunne leve op til EU's krav og eventuelle yderligere nationale retningslinjer. Læs mere om emnet ved at klikke her.

 

ENERGY PROJECTS OG EU-REGULATIVERNE

Dette er NRGi Systems’ tolkning af, hvordan EU’s kommende bygningsdirektiv og taksonomi formodes at påvirke din portefølje, når de træder i kraft. Vi følger løbende lovgivningsarbejdet for at kunne rådgive og opdatere systemerne, når det er relevant.


BÆREDYGTIGT AKTIV (EU TAKSONOMI)
En bygning anses som et "bæredygtigt aktiv” hvis den er opført i 2021 eller senere - eller hvis bygningen lever op til NZEB-kravene i bygningsreglementet.

NEUTRALE BYGNINGER
Dette er gruppen af bygninger, som ikke er omfattet af de to andre klassificeringer. Disse bygninger påvirkes ikke.

FORBEDRINGSKRAV (EU BYGNINGSDIREKTIV)
De 16% mindst energieffektive bygninger i Danmark påvirkes ved krav om energiforbedringer (erhvervsejendomme).


Grænserne bliver løbende opdateret ud fra en analyse af alle indberettede energimærker, og vi opdaterer også beregningsforudsætningerne, hvis vi bliver bekendt med ændringer i den kommende lovgivning. Du vil derfor opleve at grænserne kan blive rykket over tid, indtil de endeligt fastsættes i medlemslandene, og du skal forvente, at dine bygningers endelige klassificering kan ændre sig.

Screenshot Popup

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen