Oprettelse af projekter

Når du klikker Opret projekt skal du som det første navngive projektet, så du kender forudsætningen på indholdet. Her er der ikke tale om andet, end en alm. brødtekst, der blot navngiver projektet - og du kan altid ændre navnet, hvis ikke det lige matcher med det du endte ud med.

Nyt Projekt

For at tilføje forbedringer til projektet klikker du på knappen Tilføj forbedringer. Herefter får du vist listen over samtlige forbedringsforslag der er en del af din konto i Energy Projects.

Nu kan du udsøge de konkrete forslag, uanset om det måtte omhandle alle forslag på et konkret energimærke du vil have indsigt i - eller alle forslag på tværs af hele ejendomsporteføljen, filtreret ud fra f.eks. en maks tilbagebetalingstid, mindste rentabilitet eller f.eks. maks. pris.

Når du har filtreret og sorteret alt du ønsker, kan du efterfølgende tilføje enten alle forslag eller enkelte forslag ved at toggle på knapperne til venstre for alle forslagene eller hovedmenuerne herfor.

Tilføj Forslag

Efterhånden som du tilføjer forslag, vil den projektets samlede investeringspris, rentabilitet og samlede besparelsespotentialer (nøgletal) løbende blive opdateret i projektets gule top-bar.

Sideløbende med dette får du også en visning af hvilken betydning projektet vil have på hver af de ejendomme, der måtte være en del af det samlede energiprojekt.
 
For hver ejendom, der er med i projektet, får du også anvist en afstand til det næste, bedre EM-bogstav. Med andre ord: Hvor lidt skal der til, for at opnå (endnu) et bogstavsløft?
 
Dette kan give anledning til at overveje, om der bør tilføjes flere forslag til projektet, på de aktuelle ejendomme, der måske kun mangler ganske få kWh/m2 for dette bogstaveløft.
 
Funktionen giver en let metode til at simulere hen mod- og eksekvere på lige præcis de resultater du ønsker. Uanset om projektet udarbejdes på én ejendom ad gangen, eller samlet på tværs af hele ejendomsporteføljen.
 
Som udgangspunkt er visningen sorteret øverst, efter den sag, der opnår flest karakterløft.
 
Ved projekter der indeholder mange bygninger, "præ-vises" de tre første, men du kan meget let få et fuldt overblik af projektets samlede konsekvenser, ved at klikke på "Vis mere".
Test Projekt 1

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen