Energy10 Mobile til Windows

Indtastning af brændselspriser

Du kan indtaste brændselspriser for el-varme, kedler og fjernvarme, stort set efter samme metode, som det sker på i Energy10 Web.

Indtastning af elpriser sker under menupunktet "Stamdata", lokaliseret under punktet "Priser".

Mobile Braendselspriser 2

Indtastning af brændselspriser er også ligesom i Energy10 Web. Efter indtastning af et fyr, vælger du den relevante brændselstypen i listen nederst til højre på skærmen.

Mobile Braendselspriser 2

For fjernvarme vælges det relevante varmeværk fra en rullemenu, hvor du også kan udsøge ved at påbegynde at skrive værkets navn i søgefeltet. Herefter vises kun det/de værker, som indeholder den tekst du har indskrevet.

Mobile Fjernvarmevaerk

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen