Energy10 Mobile til Windows

Sådan registrerer du klimaskærm og tekniske installationer.

Efter indtastning af ejendomsdata, kan du påbegynde den egentlige registrering af bygningen.

Indtastning og rækkefølge heraf er opbygget efter samme princip, som du kender fra Energy10 Web.

9 Klimaskaerm Eksempel

Valideringer og egenkontrol i Energy10 Mobile
Som du kommer igennem oprettelsen af de enkelte bygningsdele og installationer, vil hvert punkt gå fra rød fejlmarkering til grøn, som værende godkendt. Igen præcis samme kendte anvisning som fra Energy10 Web.

Skulle der være bygningsdele eller installationer som ikke skal oprettes, kan du altid manuelt vælge at ”slide” den røde fejlmarkering over på grøn, så du gør opmærksom på, at du har taget stilling til punktet. Det er en "hjælp-til-selvhjælp" for om du har husket at tage aktivt stilling til indhold under punktet.

10 Indtastede Klimaskaerm

Systemet indeholder samme sæt valideringsbeskeder, som det kendes fra Energy10 Web.
Er der forhold under indtastingen der eksempelvis afviger fra håndbogens regler, vil der fremkomme et gult ikon øverst til højre, som vist herunder. Ikonet er kun synligt under de punkter, hvor det er relevant. Ved at klikke på ikonet, vil du kunne se og læse mere detaljeret om baggrunden for at valideringen blev udløst.

Valideringen kan godkendes, og der er også mulighed for at tilskrive hvorfor valideringen kan ignoreres. Denne information kommer naturligvis også med over i Energy10 Web, når sagen overføres.

11 Valideringseksempel

Du stiller forslag til udskiftning eller forbedring, ud fra samme database som du kender det fra Energy10 Web og fungere på samme måde som i Energy10 Web.

Husk i øvrigt, at det er muligt at foretage simple beregninger i alle tal-felter, hvor de indtastede data/formler gemmes og bliver sendt med over i Energy10 Web efter overførslen.
Alle felter hvor du kan notere forhold vil blive sendt med over i Energy10 Web. Dermed er der intet der går tabt.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen