Få styr på bygningens stamdata

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Fredede bygninger er undtaget for energimærkning jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger § 5, nr. 4.

Hvis en bygning er klassificeret som bevaringsværdig og ikke fredet, er den ikke undtaget fra energimærkning.

Der er tre kategorier af bygninger, som er undtaget for energimærkning som følge af fredningsparagraffen i energimærkningsbekendtgørelsen (§ 5, stk. 4) i overensstemmelse med bygningsfrednings- og bevaringsloven:

  • Fredede bygninger, som står på listen over fredede bygninger i Danmark. Slots- og Kulturstyrelsen har en liste over samtlige fredede bygninger i Danmark, som man kan slå op i via hjemmesiden Kulturarv, hvis man er i tvivl om en bygning er fredet-
  • Nyfredede bygninger, som ikke står på listen, men hvor ejeren er orienteret om fredningen
  • Bygninger, som er under fredning

Alle tre kategorier er undtaget kravet om energimærkning. Dog er det i linket fra Slots- og kulturstyrelsen ikke muligt at se bygninger under fredning og det er ikke altid at hjemmesiden er opdateret med nyfredede bygninger. Der er altid en god ide at spørge bygningsejer om denne er bekendt med fredning af en eller flere bygninger. Husk det er altid bygningejers pligt at indberette korrekte og opdaterede oplysninger til BBR, jf. BBR-loven.

Husk også at fredning er på bygningsniveau. Det vil sige at ved flere fritstående bygninger, er det kun den enkelte fredede bygning der er undtaget. Alle andre bygninger skal energimærkes efter gældende regler.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen