Få styr på bygningens stamdata

Håndtering af oplyst forbrug (BedreBolig)

Informationerne i dette punkt gælder kun specifikt for BedreBolig-rapporter.

Når du arbejder med Bedrebolig-rapporter er det grundlæggende vigtigt at indtaste et oplyst forbrug, for overhovedet at kunne udføre en specifik og brugbar beregning.

Faa Styr Paa Bygningens Stamdata Oplyst Forbrug Bb 1

Det oplyste forbrug benyttes til at korrigere det beregnede forbrug for den specifikke bygning.
Dette udføres iht. reglerne herom, og for at gøre resultatet mest muligt retvisende for bygningsejeren.

Til modsætning fra energimærkningsordningen, hvor man kommer frem til et beregnet forbrug, ud fra en række standardbetragtninger, korrigeres BedreBolig-beregningen med det oplyste forbrug, så det tilpasses det aktuelle brugsmønster.
Har man derfor ikke informationer om et oplyst forbrug, vil alle resultater kun være anvist på baggrund af det beregnede forbrug, som eksempelvis sættes ud fra en importeret standardbygning el. lign. Dermed er der umiddelbart intet brugbart grundlag, for udarbejdelse af en BedreBolig-rapport.

Oplyst elektricitet

Når elforbruget registreres, skal du være opmærksom på, om bygningens elforbrug går til opvarmning og/eller til alt andet end opvarmning. Forbruget skal oprettes i hvert sit punkt, for at beregningen og korrigering virker/vises korrekt. For den del der går til opvarmning, skal du huske at markere dette i fluebensfeltet ved indtastningen.

Faa Styr Paa Bygningens Stamdata Oplyst Forbrug Bb 2

Andre forbedringer

Ønsker kunden forslag til andre forbedringer gennemført, som ikke omhandler klimaskærm eller tekniske installationer, kan dette indskrives og medtages i den samlede rapport, under menupunktet "Ejendom, bygning og zone" og fanen "Andre forbedringer". Ønsker kunden som eksempel at udføre en køkkenrenovering i samme omgang, indskrives titel og beskrivelse samt estimeret pris under punktet.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen