Få styr på bygningens stamdata

Hvornår og hvordan indregnes "Reduceret el-pris" i Energy10?

Den reducerede el-pris reguleres iht. til den altid gældende lovgivning. Vi sørger for at opdatere Energy10s fortrykte, reducerede el-pris.

Se mere om grundlag og forudsætninger for den fortrykte værdi ved enfamiliehuse lige her.

Forudsætningen for indregning af den reducerede el-pris er, at bygningens samlede nettobehov til el-opvarmning udgør mere end 50%. Det gælder både status- og forslagsbygningen - og uafhængigt af hinanden.

Feltet "Reducér el-pris for opvarmning" er som standard indstillet til "Automatisk" for alle nyoprettede enfamiliehus-sager. Denne indstilling gør, at programmet regner efter ovennævnte 50% -krav for indregning.

Er der med andre ord mindre end 50% el til opvarmning enten på status- eller forslags-beregningen, enten i status- eller forslagsbygningen, anvender og indregner programmet ikke den fortrykte, reducerede el-pris.

Iht. information fra Energistyrelsen fra marts måned 2021 begrænser brug af reduceret elpris sig ikke alene til enfamiliehuse jf. HB2023, kap. 4.4.7.4, hvor der i vejledningsteksten står:

Den aktuelle energipris, kan for bygninger, som har el som primær forsyning, og hvor dette fremgår af BBR-meddelelsen, være den reducerede elpris.

Energistyrelsen fortæller videre, at brugen af reduceret elpris i flerfamiliebygninger dog forudsætter, at baggrunden for de anvendte priser fremgår af energimærkningsrapporten, jf. bilag 4, kap. 4.4.9.3, stk. 1. Her er det vigtigt, at brugen af den reducerede elpris er realistisk. Det vil i den vurdering ses på om betingelserne for at kunne opnå den reducerede elpris er tilstede, samt om én eller flere af boligenhederne i forvejen har opnået reduceret elpris.

For eks. er det et krav for at opnå reduceret elafgift til eget brug jf. § 6, stk. 3 i Elafgiftsloven at:

1) Boligenheden er opført i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig.

2) Elektriciteten er udleveret til et aftagenummer, som kun vedrører boligenheden, der opfylder betingelsen nævnt i nr. 1, eller til et varmeproducerende fælles anlæg, der udelukkende forsyner boligenheder, der er opført i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmede ferielejligheder til eget brug, elopvarmede sommerhuse eller elopvarmede helårsboliger.

Afslutteligt omtaler Energistyrelsen, at Skat har offentliggjort en række SKM-meddelelser for området, bl.a.: SKM2020.196.SR og SKM2013.752.SR, hvor der tages nærmere stilling ift. aftagenummer.

Ved yderligere information herom bør der rettes henvendelse direkte til Energistyrelsen.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen