Få styr på bygningens stamdata

Sådan beregnes bygningens varmekapacitet

Bygningers varmekapacitet. Værdier for loft, gulv, ydervægge, skillevægge og inventar summeres ude fra nedenstående tabel:

Faar Styr Paa Bygningens Stamdata Varmekapacitet 1

"Der kan interpoleres i tabellen fx ved skillevægge af forskellige materialer. Bygningens kompakthed er lille, mellem eller stor og har henholdsvis 0,65, 0,45 og 0,25 m2-ydervægsareal pr. m2-etageareal. Kompaktheden afhænger af bygningens størrelse og facadens udformning. Bygningens kompakthed kan beregnes ved formlen ydervægsareal i m² / etageareal i m², og er således et udtryk for forholdet imellem ydervægge og etageareal.

Enfamiliehuse har ofte en lille kompakthed, mens større bygninger kan have stor kompakthed. Rumstørrelser er små, mellem eller store og svarer til henholdsvis 2,00, 1,00 og 0,60 m2-skillevægsareal pr. m2-etageareal. Et typisk parcelhus med porebeton-ydervægge og -skillevægge samt trægulv på beton er varmekapaciteten 3 + 17 + 10 + 15 + 10 = 55."

Kilde: SBi 213, side 37 - 38.
For yderligere informationer, som ikke findes i SBi 213, kap. 4.1.8, henvises der til DS/INF 418-2 (Dansk Standard, 2014)

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen