Få styr på bygningens stamdata

Udførelse af tillægsberegning

På erhvervssager har du mulighed for at udføre en tillægsberegning i det tilfælde, hvor en bygning afviger fra de beregningsmæssige standardbetragtninger. Det er sådan det sikres, at en erhvervssag får det rette energimærkningsbogstav.

Tillaeg

Tillæg indregnes, når den specifikke bygning afviger fra beregningskernens standardbetragtninger. Således bliver en erhvervsbygnings energimærkningsmæssige placering ikke ringere, hvis den for eksempel har længere brugstid end standarden på 45 timer pr. uge.

Tillægget bestemmes ud fra en referenceberegning, hvilket i sin enkelthed er en kopi af din aktuelle sag, som du netop har færdiggjort, men hvor du kun mangler at tage stilling til eventuelle tillæg.

I referenceberegningen (Kopisagen) skal alle andre forhold, end dem tillægget vedrører, være uændrede.

Tillæg indregnes

  • Hvis brugstiden afviger fra beregningskernens standard (Reference = 45 timer)
  • Hvis der er højere belysningsniveau i arealer (Reference = 300 lux)
  • Hvis der er højere ventilationsrater (Reference = 1,2 l/s pr. m2)
  • Hvis der er højere varmtvandsforbrug (Reference = 100 liter pr. m2 opv. areal)
  • Ved høje rum over 4 meter (se SBi 213 for nærmere info)
  • Hvis driftstiden for ventilation er udover brugstiden (Reference Fo = 1)

Når referenceberegningen (Kopisagen) er "nulstillet" til ovennævnte standarder, vil denne nu have en anden energibalance end på den aktuelle sag, du har taget kopi fra.

De 2 sagers samlede energibehov skal nu trækkes fra hinanden - og på hver af de 2 sager går du derfor ind under menupunktet "Resultater" og fanen "Ejendomsresultater", og aflæser "Samlet energibehov Energiklasse 2018".

Vi har herunder klippet ud, så man kan se et sammenstillet eksempel, for aflæsningen:

Tillaeg Status
Tillaeg Reference

Vi kan ud af disse udklip konkludere at vi skal bruge og indtaste (191,80 - 171,14) = 20,66.

HUSK! At for afvigelsen af brugstid fra standarden på 45 timer/ugen, skal der regnes hhv. et tillæg eller et fradrag. Dette betyder derfor, at en bygnings aktuelle brugstid ikke har indflydelse på indplaceringen på energimærkningsskalaen. For mere information om dette kan kan man læse om dette på BUILD's FAQ som kan findes her.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen