Få styr på bygningens stamdata

Zone-parametre (BedreBolig)

Informationerne i dette punkt gælder kun specifikt for BedreBolig-rapporter.

I forbindelse med beregning af en ny tilbygning i BedreBolig-regi, ændres grundlaget for bygningens samlede opvarmede etageareal.

Det betyder, at besparelsespotentialet på de eventuelt stillede forbedringer i den eksisterende bygning ændres. Dette for at give bygningsejeren det mest realistiske billede af rentabiliteten.

Grundlæggende er det derfor afgørende vigtigt at afklare med bygningsejeren, om tilbygningen ønskes udført eller ej, inden igangsætning af selve indtastningen i Energy10.

Er bygningsejer i tvivl, bør den ikke indgå som en del af BedreBolig-rapporten i første omgang. Er bygningsejeren derimod helt afklaret med at den skal gennemføres, og gerne vil se hvilke forbedringer der ellers er potentiale ved, skal tilbygningens areal tilføjes under menupunktet "Ejendom, bygning og zone" og fanen ”Zone-parametre”.

Faa Styr Paa Bygningens Stamdata Zone 1

Du opretter først en status, som automatisk henter data ind fra de værdier, som du har tastet under stamdata i menupunktet "Ejendom, bygning og zone".

Herefter oprettes et forbedringsforslag (ændring), hvor du blandt andet indtaster tilbygningens areal.
Programmet viser i feltet "Samlet opvarmet etageareal" det areal, der nu anvendes for grundlag til indregning i alle forslagene.

Når du har oprettet det nye zone-parameter, skal denne grupperes sammen med tilbygningens øvrige oprettede forslag på både bygningsdele og tekniske installationer. Det gælder både fjernelse af eventuelle murværk, vinduer mv. og etablering af nye ydervægsarealer, vinduer, døre og lignende.
Ved at gruppere det hele sammen, får du muligheden for at se de samlede konsekvenser for den nye tilbygning.

De forslag der er foreslået på baggrund af den oprindelige bygning, skal ikke grupperes sammen med tilbygningens forslag. Men det skal her igen bemærkes, at alle forslagsbesparelser på den eksisterende bygning beregnes på baggrund af de nye zoneparametre. Fjerner du tilbygningen i beregningen, vil forslagene på den eksisterende bygning derfor give andre resultater.

Varmekapacitet

I forbindelse med tilretninger og ændringer i bygningens udgangspunkt for beregning, er det også en mulighed at ændre varmekapaciteten i BedreBolig-sager.

Faa Styr Paa Bygningens Stamdata Zone 2

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen