Love, regler og præciseringer

Arealfordeling

Ved energimærkning af eksisterende byggeri, skal der ske arealfordeling af de tekniske installationer, der forsyner flere bygninger eller zoner i samme energimærkningsrapport. Energistyrelsens holdning er, at man arealfordeler varmetabet fra installationerne (på nær rørføringer) mellem de bygninger, der aftager/leverer varmen.

Kedel

Hvis en kedel betjener flere bygninger, skal der ske arealfordeling.

Eksempel

  • Hvis en kedel betjener to bygninger på hhv. 300 m² og 700 m², sættes "Antal" til 0,3 i beregningen for førstnævnte bygning og 0,7 for bygning 2.
  • Hvis to bygninger, ligeledes med arealer på 300 m² og 700 m², betjenes af en kaskade på tre ens kedler, bliver faktoren 0,9 ved beregning af førstnævnte bygning og 2,1 ved beregning af bygningen på 700 m 2

Hvis den bygning hvor kedlen er placeret ikke energimærkes eller indgår i samme rapport, registreres varmeforsyningen som blokvarme, til de bygninger, som kedlen forsyner, dog ikke i de tilfælde hvor kedlen alene forsyner en eller få bygninger. Derved skal der fortsat ske arealfordeling, uagtet bygningerne ikke er samlet i samme rapport.

HB2019 foreskriver, at en kedel, der forsyner få bygninger, kan være:

  • Stuehus til landbrugsejendom, hvor kedlen ikke er placeret i stuehuset.
  • Fritliggende enfamiliehuse, hvor kedlen er placeret i tilhørende garager.

Læs mere om Oprettelse og beregning af flere kedler i en bygning.

Varmtvandsbeholder

En varmtvandsbeholder, der forsyner flere bygninger/zoner (og i samme energimærkningsrapport), arealfordeles i antals-feltet.

Arealfordeling Vvb

Rør

Varmerør og brugsvandsrør hører principielt altid til den zone/bygning, de er placeret i.

Ved arealfordeling skal rør i jord medregnes til den bygning, der bliver forsynet. Rørlængden kan vurderes "fra sokkel til sokkel".

Er der flere bygninger, der deles om en fælles varmecentral, fordeles rørføringer i jord ligeligt på de bygninger, der bliver forsynet.

Regnes der i stedet efter blokvarme-princippet, betragtes varmen leveret ved bygningen iht. SBi's FAQ - og herved skal der ikke indregnes rør i jord.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen