Love, regler og præciseringer

Blandet anvendelse og hvornår skal jeg bruge det?

Blandet anvendelse er, når du i en bygning har forskellige anvendelser, det kan eksempelvis være kontor/lager eller bolig/erhverv. Fælles for alle bygninger med blandet anvendelse, er dog at det tydeligt skal fremgå af BBR om der er denne opdeling.

Eksisterende byggeri

Boliger
I forhold til boliger med blandet anvendelse er der nedenstående forhold der gør sig gældende:

  • En bianvendelse på minimum 1.000 m².

    Et eksempel kunne være en etageejendom med et samlet areal på 5.500 m², hvoraf 1.000 m² er erhverv, og den resterende del er bolig. Her er hovedanvendelse bolig og bianvendelsen er erhverv.
    I dette tilfælde skal man opdele bygningen i zoner efter bolig og erhverv, da erhvervsdelen er på 1000 m²

  • En bianvendelse på minimum 20%

    Det vil sige at for en bygning med et samlet areal på 5.500 m², hvoraf 990 m² udgør erhverv, behøves der ikke udføres en zoneopdeling, da erhvervsarealet er under 1.000 m² og er mindre end 20% af det samlede opvarmede areal. Havde bygningen været på 150 m² hvoraf erhvervsarealet udgjorde 35 m², skal der foretages en zoneopdeling, da erhvervsarealet udgør mere end 20% af det samlede areal.

Det er altså nok bare et af de ovenstående forhold er opfyldt, for at der skal foretages zoneopdeling.

Hvis ingen af ovenstående forhold er overholdt, er der ikke tale om blandet anvendelse, og man skal derfor energimærke hele bygningen ud fra den primære anvendelseskode.

Erhvervsbygninger
I forhold til Erhvervsbygninger med blandet anvendelse kontor/lager skal du foretage en zoneopdeling uagtet om ovenstående regler. Dette er for at sikre at du foretager den rette beregning med de to forskellige setpunkter for temperatur - 20 grader for kontor og 15 grader for lager.

Ovenstående iht. kapitel 4.4.5  og 4.4.6 i HB2023.

Særlige opmærksomhedspunkter
Vær opmærksom på at du ofte kan komme ud for fejl i BBR ved blandet anvendelse.

Kommer du ud for en bygning der har en hovedanvendelseskode som række-/kæde-/dobbelthus (130, 131, 132), skal alle underliggende adresser have samme anvendelseskode før de kan energimærkes i samme rapport. Har de ikke det, skal du bede bygningsejer om at rette henvendelse til kommunen, for at få tilrettet BBR.
En enkelt adresse/celle i et række-/kædehus kan sagtens zoneopdeles hvis der drives liberalt erhverv fra adressen, men det kræver en selvstændig energimærkningsrapport og at anvendelseskoden for adressen er 130, 131 eller 132 jf. ovenstående.

En institution, hvor det er muligt at bo i længere eller kortere tid ad gangen (eksempelvis et plejehjem), bør i BBR have en hovedanvendelseskode der hedder 442 og en underinddeling for boliger/lejligheder der hedder 160 - i henhold til Udviklings- og Forenklinsstyrelsens definition.
Er dette ikke tilfældet bør kommunen kontaktes for en ændring af BBR.

Nybyggeri

I forbindelse med nybyggeri af boliger med blandet anvendelse er det kun 20% reglen der er gældende.
I forhold til et nybyggeri hvor der er tale om blandet anvendelse (bolig/erhverv, kontor/lager osv.) skal man ved beregning af energirammer lave to særskilte beregninger. Begge rammer skal anvendes i forbindelse med energimærkning af bygningen.

For info om hvordan du zoneopdeler en bygning, klik her.

Beregningstekniske regler ved blandet anvendelse

Det er ikke nødvendigt at hver zone overholder sin egen energiramme eller transmissionstab, så længe bygningen overholder begge dele.

Der skal altså foretages en vægtning zonerne i mellem for at sikre at bygningen overholder hhv. energiramme og dimensionerende transmissionstab.

Regnereglerne følges og eftervises helt automatisk i Energy10, når din sag er oprettet som blandet anvendelse.

Social og boligstyrelsens tolkning af reglerne er, at kravene gælder for bygningen. Derfor kan man godt ligge en smule over i en zone og lidt under for en anden zone. Dette gælder både energirammen og det dimensionerende transmissionstab.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen