Love, regler og præciseringer

Hvilke rør skal medtages ved energimærkning af bygninger?

I gældende håndbog for energikonsulenter er der flere punkter, der skal tages i betragtning, for at give energikonsulenten overblik for hvilke rørtyper, der skal medregnes ved energimærkning af eksisterende bygninger.
Herunder et overblik, der er verificeret ved Energistyrelsen.

  • Varmefordelingsrør skal ikke medtages hvis disse er placeret i opvarmet zone. (Kapitel 4.6.8)
  • Varmt brugsvandsrør MED cirkulation eller el-tracing (cirkulationsledninger) skal altid medtages, uanset placering. (Kapitel 4.6.9.3)
  • Varmt brugsvandsrør UDEN cirkulation eller el-tracing skal ikke indregnes.
  • Tilslutningsrør fra varmeproducerende enheder til en VVB skal altid medtages
  • Dog beregnes denne iht. kap-. 4.6.9.2, stk. 2, med en standardlængde og varmetab, hvis rørstrækket er under 5 meter og placeret i opvarmet zone. I Energy 10 under punktet "Varmt brugsvand" og fanen "Rør" vælges der fra rullemenuen "Standard tilslutningsrør - længde og isoleringsniveau iht. HB2023"
  • I bygninger opvarmet med fjernvarme regnes varmefordelingsanlægget fra fjernvarmes indføring i bygningen, uaghængigt af, hvor fjernvarmemåleren er placeret. Er fjernvarmemåleren placeret uden for bygningen, fx i en fælles varmecentral til flere bygninger, er varmerørene uden for bygningen også en del af varmefordelingsanlægget (kap. 4.6.8, stk. 1). Det betyder i praksis, at hvis varmerørene før måleren, der forsyner den aktuelle bygning man energimærker, har andet end b-faktor 0, så skal disse varmerør indgå i beregningen for den aktuelle bygning.
  • For tilslutningsrør i etageboliger, hvor varmtvandsbeholderen er placeret i de enkelte lejligheder, har SBi uddybet, at hele rørstrækningen fra fjernvarmens indløb i bygningen og frem til de enkelte beholdere, skal registreres som tilslutningsrør.
  • For de tilfælde hvor varmefordelingsrør skal medregnes skal man huske at længderne på rør der skal indregnes er både frem og retur.
  • For brugsvandsrør er kun længden frem til tappested, der skal registreres.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen