Love, regler og præciseringer

Hvordan beregnes b-faktor mellem kontor/lager

For de tilfælde hvor der er tale om blandet anvendelse mellem kontor/lager, hvor man arbejder med to forskellige temperatursæt, hhv. 20 grader og 15 grader, kan det være en fordel at regne på b-faktoren for konstruktioner mellem de to zoner. Da der sker et mindsket varmetab fra kontoret, samt der sker et lille varmetilskud til lageret. Dette gøres ved at anvende nedenstående formel.

bf=(θi-θa)/(θi-θe)

θi = 20°C
θa = 15°C
θe = -12°C

Det betyder, at for kontoret ser b-faktoren ved beregning således ud

bf = (20-15)/(20-(-12))
bf = (5/32)
bf = 0,16


For lageret er det næsten samme opstilling

bf = (15-20)/(20-(-12))
bf = (5/32)
bf = -0,16

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen