Love, regler og præciseringer

Hvordan oprettes rækkehuse kode 130/131/132

Enfamilie
I henhold til HB2023 kap. 4.4.2 stk. 1 skal hver enhed som udgangspunkt energimærkes, som var det en selvstændig bygning.
Når du opretter række-, kæde- eller dobbelthuse som enfamiliehus, kan du derfor kun oprette sagen med én boligenhed pr. bygning.

Såfremt en række krav er opfyldt, som beskrevet i HB2023 kap. 4.4.2 stk. 2, kan der udarbejdes energimærkning for hele bygningen med angivelse af aktuelle antal boligenheder.
Sagen skal i så fald udarbejdes efter rapporttypen 'Flerfamiliehus'.

Flerfamilie
Ved energimærkning af række-, kæde eller dobbelthuse efter HB2023 kap. 4.4.2 stk. 2 skal det aktuelle antal boligenheder indtastes til brug for korrekt beregning af bygningens energimærke. Antallet af boligenheder skal derfor være større end 1.

Antal boligenheder indregnes for korrekt indplacering af bygningens samlede energimærkebogstav.

Eksempel (grænseværdi for energimærke B):
< 70 kWh/m2 + X *2200 kWh / A

A = opvarmet bruttoetageareal i m² for samtlige boligenheder
X = antal boligenheder.

Opmærksomhedspunkt
I HB2023 kap. 4.4.2. stk. 2 vejledning er anført følgende:

Såfremt der er tegn på, at alene nogle af enhederne har supplerende varmeforsyning f.eks. at der ses en skorsten på en af enhederne, kan enhedernes ikke energimærkes som var det én bygning. I stedet skal der ske energimærkning af de enkelte enheder.

Det betyder, at forefindes der en funktionel brændeovn i en af enhederne vil det ikke være muligt at udarbejde et energimærke som anvist nedenfor. Det samme gør sig gældende for andre supplerende opvarmningskilder.
Hvis brændeovnen, eller anden form for supplerende opvarmningskilde, er fysisk frakoblet fra skorsten, eller på anden måde gjort ubrugelig, kan man stadig regne energimærket som anvist nedenfor.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen