Love, regler og præciseringer

Må du ændre på standardværdierne under Internt varmetilskud?

Det interne varmetilskud består af varmetilskud fra personer og apparaturer.
Interne belastninger er faste, og må ikke umiddelbart ændres.
Der er dog en øvre grænse for varmetilskud fra personer i meget store boliger (større end 240 m2) som følgende beskrivelse fra SBi-anvisning 213 foreskriver:

"7.1.3 Personer
I boliger antages et gennemsnitligt varmetilskud fra personer på 1,5 W pr. m2 opvarmet etageareal.
I boliger antages dog et varmetilskud på maksimalt 360 W fra personer pr. boligenhed, svarende til maksimalt fire personer pr. boligenhed.
I andre bygninger end boliger antages normalt et internt varmetilskud fra personer på 4,0 W pr. m2 opvarmet etageareal i gennemsnit for bygningen i brugstiden.
Der ses bort fra tilstedeværelsen af personer uden for brugstiden".

"7.1.4 Apparaturer
I boliger antages et gennemsnitligt varmetilskud fra apparatur inklusive belysning på 3,5 W pr. m2 opvarmet etageareal.
I boliger antages dog et varmetilskud på mindst 210 W fra apparatur pr. boligenhed og maksimalt 840 W fra apparatur pr. boligenhed, svarende til mindst en person og maksimalt fire personer pr. boligenhed.
I andre bygninger end boliger antages normalt et internt varmetilskud fra apparatur på 6,0 W pr. m2 opvarmet etageareal i gennemsnit for bygningen i brugstiden.
I andre bygninger end boliger antages det normalt, at apparatur ikke er i drift uden for brugstiden. Undtagelsen er alene apparatur, som ikke kan slukkes, som i givet fald skal gøres op i beregningen".

Energy10 hjælper dig med gule valideringsbeskeder, når du kommer over disse grænser, og viser dig, hvad dine værdier bør ændres til.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen