Love, regler og præciseringer

Regler for belysning i boliger & andre bygninger end boliger

Håndbog for energikonsulenter foreskriver, at det er de aktuelle forhold, der registreres.

Hvis det er vanskeligt at gennemføre, kan der benyttes standardværdier, som angivet i vejledningen i kap. 4.6.10, stk. 12.

Eksempler på belysningsanlæg, der er svære at registrere:

  • Belysningen er ikke mærket eller utydelig.
  • Belysningen sidder meget højt / er utilgængelig.

Husk at notere i rapporten, hvad registreringen beror på, uanset om der er tale om faktiske forhold eller standardværdier. Samtidig skal der stilles forslag om udskiftning hvor relevant.

Vi har herunder opstillet betydningen af belysningensanlæggets valg styring:

U - Uden dagslysstyring:
(On/off– tændes morgen, slukkes aften)

M - Manuel betjening i forhold til dagslyset i zonen:
(On/off– flere gange dagligt)

A - Automatisk on-off regulering efter dagslyset i zonen:
(Auto on/off – flere gange dagligt)

K - Kontinuert automatisk regulering efter dagslyset i zonen:
(Auto regulering ift. belysningsniveau)

-----

Belysning registreres kun for flerfamilieshuse og for erhvervsbygninger.

Måden belysning registreres på for hver bygning er næsten identisk, og skal altid foretages efter rum og hvilke lyskilder der er i hver rum. Rum med identiske lyskilder kan selvfølgelig ligges sammen.

Flerfamilieshuse:
Ved flerfamilieshuse er det kun fællesbelysning og udendørsbelysning, der skal skal registreres. Belysningsanlæg i boligerne skal ikke registreres.

Belysning i flerfamilieshuse har ingen påvirkning på energiberegningen.

Erhvervsbygninger:
Ved erhvervsbygninger skal alt belysning registreres, inde og ude.

Det er kun på erhvervsbygninger, at belysningsanlæg kan have indflydelse på energiberegningen.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen