Love, regler og præciseringer

Regler for ventilation i boliger & andre bygninger

Boliger regnes altid som værende i konstant drift (168 timer/ugen). Det vil sige, at man ved sådanne bygninger altid har et fordelingstal = 1 (100%).

Andre bygninger end boliger (Erhverv) er lidt mere kompliceret, idet man her kan have driftstider på sin ventilation, som enten er længere eller kortere end bygningens brugstid.

Det vil sige, at fordelingstallet både kan være mindre eller større end 1.

Gode råd til registrering af ventilationsanlæg i andre bygninger end bolig:

  • Fordelingsfaktoren har indflydelse på brugstiden. Værdien 1 = 100% af brugstiden.
  • Felterne ”...uden for brugstid” dækker alt uden for den beregnede almindelige brugstid, og påvirkes ikke af F0.
  • Beregn hver ventilationszone for sig, og sørg for i hver disse, at medtage både naturlig og mekanisk ventilation.

 

 

Fælles for alle bygningstyper er det et krav, at der er sikret en rate på minimum 0,3 l/s pr. m². Det kan f.eks. opnås ved ren mekanisk ventilation, som vist på nedenstående billede.

Mekanisk Ventilation

Kravet på mindst 0,3 l/S pr m² kan også opnås ved en kombination af naturlig og mekanisk ventilation, hvilket for den naturlige del dog kræver, at vinduerne har automatisk styring.

Et eksempel på hvordan det kan opstilles, kan ses nedenfor.

Grundlæggende er det meget vigtigt at bemærke, at infiltrationen skal tillægges den naturlige ventilation og dermed ikke kan være en del af det samlede minimumskrav til ventilationen iht. gældende bygningsreglement og via afklaring vi har modtaget fra BPST.

Mekanisk Ventilation 1

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen