Nybyggeri

Beregning af sommerkomfort (rum med størst solpåvirkning)

På nybyggerisager skal du beregne det termiske indeklima på solrige dage - i Energy10 omtales dette som "Sommerkomfort". Det gælder for både energirammer og for efterfølgende energimærkning på nybyggeri, når bygningen enten regnes efter BR-18/-lavenergi-krav.
Metoden går i al sin enkelhed ud på, at en bygnings mest solbelastede rum skal tjekkes for beregningsmæssige overtemperaturer i en given periode. Overstiges det tilladte timetal på årsbasis, overholder bygningen ikke BR-kravene, og kan derfor ikke godkendes.

Sommerkomfort har ingen indvirkning på energibalancen - altså antallet af kWh/m2 og dermed energimærkningsbogstavet.
Der er tale om en selvstændig beregning for sikring imod længere overophedninger, hvor man på årsbasis maksimalt må have 100 timer over 27°C, og maksimalt 25 timer over 28°C.
Derfor er det her en fordel at regne sig frem til så høje ventilationsrater, som overhovedet muligt.

VIGTIGT:
Den forenklede metode, uddybet nedenfor, må kun benyttes til boliger (Anvendelseskode 110, 120, 130, 140, 150, 160, 185, 190, 330 (hotel), 510 og 540).
For institutioner, kontorer mm. skal det termiske indeklima på solrige dage altid dokumenteres gennem en simuleret beregning - eksempelvis i SBI's beregningsprogram BSIM.
I Energy10 finder du området til indtastning af den forenklede metode under menupunktet "Ejendom, bygning og zone"under overskriften "Sommerkomfort".

Faa Styr Paa Bygningens Stamdata Sommerkomfort 1

Gulvareal
Gulvareal for det kritiske rum i boligenheden angives. Gulvarealet er bruttoarealet, der bestemmes efter samme regler, som klarlæggelse af bygningens etageareal.

Luftskifte om sommeren, dag
Den maksimale ventilationsrate (Naturlig ventilation) kan beregnes som:

((Det effektive åbningsareal / Gulvareal) x 100) /1,5 x 0,9 = ? l/s pr. m².

  • Det effektive åbningsareal er det friluftsareal der fremkommer ved at åbne et vindue eller en dør
  • Gulvarealet er bruttoarealet for det/de rum i bygningen med størst solpåvirkning

Er der mekanisk ventilation, kan denne ventilationsrate tillægges beregningsresultatet.


Luftskifte om sommeren, nat
Hvis der ikke er mekanisk ventilation i bygningen udtaler SBi, at der skal foretages et realistisk skøn over, hvor stort et areal af døre/vinduer, der kan stå åbent om natten.
Ud fra SBi213s afsnit om Ventilation om sommeren står der skrevet om natteventilation, at der kan antages et luftskifte på 0,6 l/s m².
I forhold til ventilationen i dagstimerne på 1,2 l/s m² antager vi på samme vis derfor, at man kan reducere det beregnede "luftskifte om sommeren, dag" med ca. 50%, som det endelige resultat i denne beregning.

OBS: Der er på side 66 i SBi 213 anført følgende:

"Hvis der er mekanisk ventilation kan den maksimale mekaniske ventilation indsættes også om natten."

Dette betyder at man kan tillægge den grundventilation der er målt ved indregulering.


Luftskifte om vinteren
Den normale naturlige ventilation registreres. Er der mekanisk ventilation, kan summen af naturlig (infiltrationen) og mekanisk ventilation indtastes.
Værdien i sig selv har umiddelbart ikke nogen betydning, da der helst ikke skulle være risiko for overtemperaturer om vinteren.

Når hele bygningens energidata er indtastet, og der også er indtastet data under "Sommerkomfort", kan Energy10 nu beregne, om reglerne for det termiske indeklima er overholdt eller ej.
Under menupunktet "Resultater" og fanen "Godkendelse", vil du kunne se dit resultat.

Faa Styr Paa Bygningens Stamdata Sommerkomfort 2

Arbejder du med beregning af energiramme, finder du også beregningen under menupunktet "Resultater", dog hedder fanen "Energiramme".
Hvis resultatet viser at kravene ikke er overholdt, så vil dette fremgå af rapporten, og være at sidestille med at reglementets regler ikke er overholdt.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen