Nybyggeri

Indregning af forcering (øget luftmængder)

I forbindelse med mekanisk ventilation, skal man regne med en forcering i 2% af tiden, for de højere ventilationsrater der er gældende for eksempelvis badeværelse. (Se rettelsesblad til SBI-anvisning 213, 6. udgave af februar 2021)

Hertil kommer at man skal overholde krav opstillet i BR18 https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/22/Krav.

Kravene er også beskrevet i SBi's FAQ for ventilation, som du kan se ved at højreklikke på dette link og vælge "Åben link i ny fane" https://build.dk/beregningsprogrammet/Pages/FAQ-til-Beregningsmetoden.aspx#Ventilation.

Vi opstiller her nedenfor de, for os, 3 mest sandsynlige scenarier.
Der gøres opmærksom på at alle værdier anvendt i eksemplerne er hhv. teoretiske og efter mindste-værdierne, der er angivet i BR18. Derfor skal alle værdier i praksis tilrettes efter gældende trykprøvnings- og indreguleringsrapporter fra sag til sag.

Naturlig ventilation om sommeren (qn,s) er ligeledes blot valgt som en standard-værdi. Denne værdi skal selvfølgelig også tilrettes efter det, der kan lade sig gøre i den pågældende bygning.

Areal for emhætte kan sættes til enten 1 m² eller som det totale ventilerede areal. Forskellen består i, at man skal huske at omregne ventilationsraterne, efter hvilket areal der anvendes.

I forhold til arealer og valideringer herfor i Energy10 betyder opsætningen også, at man gerne må have et areal, der ligger ud over det opvarmede areal i bygningen.

Vi har i nedenstående eksempler valgt at vise tilfælde for, om emhætten enten er koblet ind over ventilationsaggregatet eller om den er ført direkte til det fri. Opstillingen skulle gerne give et logisk og ligetil overblik over bygningens samlede ventilationsberegning.

Samme principper i opstillingen, som beskrevet for emhætten, gør sig gældende for bad, bryggers og køkken.

Vi har haft eksemplerne omkring BUILD til godkendelse, for hvordan man kan indregne hhv. grundventilation og forcering (marts 2022).

Emhaette Adskilt

Indtastning med emhætte adskilt fra ventilationsanlæg

Emhaette Inkluderet

Indtastning med emhætte ført ind over ventilationsanlæg

Emhaette Separat

Indtastning med bad, bryggers, emhætte og køkken ført uden om ventilationsanlæg

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen