Nybyggeri

Trykprøvning

Der er i bygningsreglementet krav om bygningers tæthed (§ 263). I den forbindelse skal der ved energimærkning af nye bygninger foreligge dokumentation for om kravet er overholdt. Det skal også fremgå af dokumentationen at det er udført efter gældende standarder.

Ved trykprøvning af bygningen eller dele af bygningen, så kan trykprøvningen danne grundlag for energiberegningen for de etagearealer, hvor der er foretaget trykprøvning. De områder af bygningen, der ikke er trykprøvet skal benytte 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa ved fastlæggelse af infiltrationen i energirammeberegningen.

Vejledning vedr. trykprøvning kan finde her.

Læs ligeledes Energistyrelsens vejledning her.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen