Nybyggeri

Trykprøvning

Der er i bygningsreglementet krav om bygningers tæthed (§ 263). I den forbindelse skal der ved energimærkning af nye bygninger foreligge dokumentation for om kravet er overholdt. Det skal også fremgå af dokumentationen at det er udført efter gældende standarder.

Ved trykprøvning af bygningen eller dele af bygningen, så kan trykprøvningen danne grundlag for energiberegningen for de etagearealer, hvor der er foretaget trykprøvning. De områder af bygningen, der ikke er trykprøvet skal benytte 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa ved fastlæggelse af infiltrationen i energirammeberegningen.

Vejledning vedr. trykprøvning kan finde her.

Læs ligeledes Energistyrelsens vejledning her.

 

09-08-2023
I henhold til afklarende dialog med Social- og Boligstyrelsen (Der er afsender af bygningsreglementet), er det præciseret, at der altid skal foreligge dokumentation for bygningers tæthed.

§263 i bygningsreglementet er et separat krav, som skal overholdes. Det skal derfor dokumenteres at bygningen er udført tæt.

Der er dog ikke krav om at dokumentationen for overholdelse af kravet udføres gennem en trykprøvning. Der kan også anvendes andre former for dokumentation, hvis man kan dokumentere tætheden på anden vis, ligesom bygningens tæthed kan dokumenteres gennem repræsentative dele af større bygninger i henhold til §263, stk. 3.

‌De 1,5 l/s pr. m² der fremgår af §263, stk. 4 anvendes til de områder af bygninger, hvor der ikke er foretaget trykprøvning, fordi man har en anden tilgang til at dokumentere tætheden. Men det har ikke noget at gøre med den samlede dokumentation for, om bygningen er tæt.

 

Der er os bekendt ikke andre metoder til at dokumentere en bygnings tæthed end ved trykprøvning, men er du bekendt med andre metoder er de også tilladelige.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen