Ordforklaring

Hvad er frem- og returløbstemperaturer?

En fremløbstemperatur er den temperatur der sendes ud fra en varmegiver, så en bygning kan blive opvarmet året rundt. 

Fremløbstemperaturen på radiatorvandet bør følge årstiderne, og skal sikre, at du kan få opvarmet din bygning - også ved de fjernest liggende rum.

Jo lavere temperatur, jo bedre - dog med fokus på, at den ønskede temperatur opnås året rundt.

Returløbet - og dimensionering heraf - indikerer i hvilken grad, du udnytter det varme vand til opvarmning.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen