Ordforklaring

Hvad er linjetab - og hvad er reglerne?

Linjetab er et udtryk for en ændring i konstruktionen, der medfører en kuldebro.
Det kan eksempelvis være:

  • Spring i isoleringstykkelse, eksempelvis ved udmuringer ved vinduer/døre.
  • Gennembrydninger af klimaskærmen med et andet materiale, der har en anden varmeledning, end den øvrige klimaskærm.
  • Diverse konstruktionssamlinger ved loft, vægge og fundament.

Linjetabsberegningen sker ved, at klarlægge, hvor stort et varmetab i Watt, der sker pr. meter konstruktion, mellem indvendigt og udvendigt.
Ved en temperaturforskel på eksempelvis 32 grader (20 grader indenfor og -12 grader udenfor) ganges linjetabsværdien med 32, for at finde ud af, hvor stort et varmetab i Watt, der finder sted pr. meter. Resultatet angives i W/mK.
Jo mindre linjetabet er, desto bedre resultat af den samlede beregning.

I Energy10 regner vi altid efter gældende regler
Det vil sige at for eksisterende bygninger anvender vi reglerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter og for energirammer og energimærker for nybyg anvendes altid DS418.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen