Ordforklaring

Hvor kommer fjernvarmepriserne i Energy10 fra?

Fjernvarmepriserne i Energy10 bliver manuelt indhentet og opdateret én gang årligt, hvor alle kendte fjernevarmeværker anmodes om, at videregive deres tarifblad og prisoplysningerne heri.

Såfremt du oplever, at et fjernvarmeværk ikke er registreret i Energy10 eller tarifbladet har ændret sig, siden vores seneste opdatering, så send os gerne kopi af det nye og gældende tarifblad - så sørger vi for at opdatere oplysningerne i Energy10 hurtigst muligt.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen