Registrering af klimaskærm

Ændring af standard bygningsdele ved forslag (BedreBolig)

Informationerne i dette punkt gælder kun specifikt for BedreBolig-rapporter.

De steder hvor kunden ønsker forbedringer, er det vigtigt (og et krav) at de standardoprettede bygningsdele (eller installationer), der vedrører forbedringen bliver fjernet/slettet, og at de erstattes med en bygningsdel (eller installation), indeholdende informationer om de faktiske forhold i bygningen.

Herved sikres det, at der anvendes et grundlag til beregning, der er mere præcis, som afføder konkrete energibesparelser, der passer specifikt til den aktuelle ejendoms brugsmønster, fremfor en standardbetragtning.

På den konkrete nyoprettede bygningsdel, eller tekniske installation, kan der nu tilknyttes et forbedringsforslag, som derved tager udgangspunkt i de aktuelle forhold og øvrige opstillede forudsætninger.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen