Registrering af klimaskærm

Indtastning af tillæg for etage­adskillelser/­terræn­dæk

I Energy10 er "Tillæg til u-værdi" baseret på de forsimplede indtastningsmuligheder i HB2023 under kapitel 4.7.3.4 "Linjetab for sammenbygningsdetaljer".

Den forsimplede beregning i HB2023 er kun gældende for eksisterende byggeri. Arbejdes der med energirammer og energimærker til nybyg skal tillæg beregnes efter DS418.

Selve indtastningen af "tillæg til u-værdi" sker på baggrund af en rullemenu under følgende konstruktioner:

  • Kældergulve
  • Terrændæk
  • Gulv mod uopvarmet kælder
  • Gulv mod krybekælder
  • Etageadskillelse mod det fri

Under en af ovennævnte konstruktioner vælger du på rullemenuen det forhold der stemmer overens med det registrerede/skønnede.

Tillaeg Terraendaek

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen