Vedvarende energi

Energikonsulentens bedste anbefalinger

I henhold til HB2023 kapitel 4.4.7.2 skal de tre bedste forslag fremhæves på energimærkerapportens forside. For de fremhævede forslag, skal energikonsulenten angive et forslag til energiløsning, samt estimeret tid for projektet.

I Energy10 skal du Under "Resultater" og fanen "Rentabilitet" udvælge op til tre emner, der vil fremgå på rapportens forside, som energikonsulentens bedste forslag. Udvælges der ikke nogen emner, kommer der heller ingen anbefalinger med på rapportens forside!

Du udvælger med flueben det- eller de forslag du vil arbejde videre med (1) - og klikker derefter på "Flyt til: Anbefalet" (2) for at placere forslagene under "De 3 bedste anbefalinger". Her er det vigtigt at huske at det kun er forslag med god rentabilitet (kategori 1) der skal vælges i mellem. Du må altså ikke vælge et "gult" forslag.

Anbefaling

Når du har klikket på knappen "Anbefalet" får du valgmuligheder, som vist på billedet herunder:

Anbefaling 1

For hver af de udvalgte punkter, skal der tages stilling til "Renoveringstid" (1) og "Energiløsning" (2).

Renoveringstid skal estimeres ud fra HB2023s forudsatte intervaller i en rullemenu, der fagligt skal vurderes, ud fra projektets omfang.
 
Energiløsning skal udvælges, så rapporten får påtrykt det rette link for det udvalgte emne, med anvisning for gennemførelse af den aktuelle energiforbedring via sparenergi.dk, iht. HB2023.
Anbefaling 2

Den fulde liste af links til Energistyrelsens energiforbedringer, kan i øvrigt ses lige her

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen