Resultater og afslutning

Gruppering af forbedringsforslag

Gruppering er vigtig at udføre mellem forbedringsforslag, der har beregningsmæssig afhængighed af hinandens gennemførelse.

Hvis eksempelvis et forbedringsforslag ikke kan gennemføres rent praktisk, uden at visse elementer forbedres rent teknisk, giver forbedringsforslagene hver især ikke det rette besparelsespotentiale.

Et andet eksempel kunne være udskiftning af alle vinduer og døre i en bygning. Det vil give bedst mening, hvis de grupperes sammen, som ét forslag, og ikke mindst forsimples rent tekstmæssigt for et bedre overblik, i selve rapporten.

 

Herunder har vi grupperet forbedringsforslag til nye vinduer.

Resultater Og Afslutning Gruppering Af Forbedringsforslag 1

Enkelte af forbedringsforslagene har god rentabilitet, mens andre er knap så rentable.
Efter gruppering beregnes rentabiliteten samlet ved udskiftning af alle vinduerne. Derved bliver forbedringsforslagene samlet set rentable.

Resultater Og Afslutning Gruppering Af Forbedringsforslag 2

Hvis du har glemt et forbedringsforslag, der skulle have været med i gruppen, markerer du med flueben blot den enkelte gruppering og det forbedringsforslaget der skal medtages, og klikker igen på knappen "Gruppér".

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen