Sagsoprettelse

Sådan importerer du et tidligere indberettet energimærke

Det er muligt at indhente tidligere indberettede energimærker direkte ind i Energy10. Løsningen er tiltænkt både genmærkning og efterbehandling af indberettede bygningers beregningsdata.

Ligeledes er det et godt værktøj til at anvende beregningsdata fra en tidligere bygningsregistrering, som grundlag for udarbejdelse af en BedreBolig rapport.

Data hentes fra Energistyrelsens servere, så der er intet krav til, hvilket program sagen oprindeligt skulle være udarbejdet i.

Det du skal have kendskab til, er løbenummeret (EM-nummer), adressen eller BBR-nummer på den tidligere udarbejdede energimærkningsrapport.

Når du har en af de tre ovenstående oplysninger, klikker du knappen "Opret sag", og vælger funktionen "Importer indberettet energimærke".

Sagsoprettelse Indberettet 1

I næste billede vælger man om der skal indtastes løbenummer (EM-nummer), adressen eller kommune- og ejendomsnummer på den rapport du ønsker at hente fra Energistyrelsens servere, og klik så på knappen "Næste".

Import Adresse

Energy10 søger efter den specifikke sag - og findes den på Energistyrelsens servere, hentes den direkte ind i Energy10.

Det skal bemærkes, at det data som hentes ind, kan indeholde fejl eller mangler, dels fordi regler kan være ændret siden sagen er indberettet oprindeligt, og dels fordi det oprindelige indberettede data ikke nødvendigvis er fyldestgørende.

Energy10 viser som altid, hvor der er beregningsmæssige fejl eller mangler, men kan ikke tjekke op for, om de tidligere indtastninger er forkerte.

Husk derfor altid at være kritisk over for de data, du får stillet til rådighed gennem denne service.

Hvis løbenummeret (EM-nummer), adressen eller kommune- og ejendomsnummer ikke kan findes (enten ved tastefejl, eller hvis sagen er gået tabt ved Energistyrelsen) vil der fremkomme en fejlbesked.

Det er desværre ikke alt data som Energistyrelsen har fået lagt op til at kunne importeres uden videre. Det vil i så fald være muligt at skrive en mail til Energistyrelsens support på emo-info@support.dk, med ønske om manuel fremsendelse af beregningsdata for ejendommen.

Import af energimærke til brug i Energy Projects

Hvis du importere et energimærke med henblik på at det skal importeres til Energy Projects, er det vigtigt at du importere energimærket som afsluttet.

Dette gøres ved at importere energimærket baseret på energimærkningsnummeret og sætte flueben i den tilhørende boks.

For en gennemgang af hvordan man importere et energimærke til Energy Projects, kan en guide ses her.

Import Em

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen