Sagsoprettelse

Sådan opretter du en sag

Knappen "Opret sag" er der, hvor du altid tager udgangspunkt, for at påbegynde en ny sag. Det gælder uanset om du vil oprette et energimærke, en energiramme, eller en bedrebolig-rapport.

Nedenstående billede viser oversigten, hvor der vælges hvilken type sag man vil oprette.

Sagsoprettelse Bbr Opslag 1

I nedenstående udklip kan man vælge om man vil anvende adresse eller BBR-data for oprettelse af sagen. For rapporttyperne "Energimærke" og "BedreBolig" vil vi anbefale at man oprette sagen ud fra BBR-oplysninger, så adresser allerede fra start, kommer korrekt ind i sagen.

Søg Efter Oplysningerartboard 1 (1)

I dette eksempel, er der søgt på adressen Nordtoften 12, 9560 Hadsund, hvorved nedenstående fremkommer, når der er klikket på knappen "Videre".

Sagsoprettelse Bbr Opslag 3

Her får du overblik for de bygninger, der måtte findes på ejendommen.

Bygninger der har en anvendelseskode, der kan energimærkes iht. bekendtgørelse om energimærkning, vil have en tjekboks ud for bygningsnummeret, der anvendes til udvælgelse for oprettelse af korrekte BBR-oplysninger.

Bygninger der har en anvendelseskoder, der ikke kan energimærkes iht. bekendtgørelse om energimærkning, vil ikke have en tjekboks ud for bygningsnummeret. Herved hjælper Energy10 med at undgå fejl.

Forefindes der flere bygninger på ejendommen, der kan energimærkes, men har forskellige anvendelseskoder, vil man ikke kunne udvælge og oprette begge to i samme rapport, iht. reglerne i bekendtgørelse om energimærkning.

Efter udvælgelsen af din(e) bygning(er) og videre-klik, fremkommer der et vindue, hvor man skal tage stilling til hvilken bygningstype der er tale om.

Sagsoprettelse Bbr Opslag 4

Bemærk her, at hvis du opretter sagen ud fra BBR-opslaget, så hjælper Energy10 dig med at udvælge den korrekte bygningstype, og nedtoner de øvrige, så de ikke udvælges forkert.

Det eneste valg, som du skal foretage er, hvorvidt sagen skal oprettes ud fra en almindelig tom skabelon, eller ud fra en ekstern XML-beregningsfil (BeXX-fil) du har liggende lokalt.

Du kan desuden navngive sagen, som kunne være virksomhedens løbende navngivning for sagsnummer/sagsnavn.

Klikker du på knappen "Videre", opretter du sagen endeligt, og placeres i visningen af sagens stamdata, under menupunktet "Ejendom, bygning og zone".

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen