Varmeanlæg og tekniske installationer

Mekanisk ventilation i brug mindre end bygningens brugstid

I dette afsnit vil vi førsøge at vise et eksempel for mekanisk ventilation, der kører mindre end bygningens brugstid.

Forudsætninger for eksemplet:

  • Bygning på 348 m2.
  • Brugstid 20 timer om ugen.
  • Zone 1: 259 m2, mekanisk ventilation 90% af brugstiden.
  • Zone 2: 89 m2, naturlig ventilation.

Vi opretter først zone 1, der har et fordelingstal til 0,9 (90% af brugstiden) på de 259 m2.
Samtidigt sikrer vi os, at der i felterne "...uden for brugstid" indregnes naturlig ventilation/infiltration på samme areal.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Brugstid 1


Derefter mangler vi på zone 1 de sidste 10% op til den fulde brugstid, hvor der er naturlig ventilation. Fordelingstal derfor 0,1.

HUSK at du ikke skal indregne naturlig ventilation/infiltration uden for brugstiden igen, da disse felter ikke påvirkes af fordelingstallet!

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Brugstid 2


Til sidst mangler vi zone 2, som kun har naturlig ventilation på 89 m2.

Det er her igen vigtigt, at man får fortalt beregningen, at der også er naturlig ventilation/infiltration uden for brugstiden på de 89 m2.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Brugstid 3

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen