Varmeanlæg og tekniske installationer

Indtastning af automatik

Normalt regnes en bygning opvarmet til enten 15 eller 20 grader.
Under 'Automatik' er der for eksisterende bygninger mulighed for at præge denne setpunktstemperatur i en negativ retning, hvis de tekniske installationer ikke er udført hensigtsmæssigt med mulighed for styring eller regulering, i form af eksempelvis termostatstyring på radiatorer.
På denne måde kan man under netop 'Automatik' opstille forbedringsforslag, for at opnå et driftsmæssigt optimalt varmeanlæg.

Du tillægger, med andre ord, den eksisterende bygning en beregningsmæssig belastning, da den varmemæssigt ikke er optimeret i forhold til gældende regulerings- og styringsmuligheder.
Herunder ser du effekten af et forslag om optimal styring, når den uønskede overtemperatur nedjusteres til det optimale setpunktstemperatur på enten 15 eller 20 grader. 

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Automatik 1


I det viste eksempel regnes der med andre ord med at setpunkttemperaturen i bygningen er 21 grader, i stedet for de normale 20 grader. Der skal med andre ord bruges endnu mere varme, på at opnå denne temperatur, på årsbasis.
Ved at stille forslag om at gå fra værdien 1 og ned til 0 (nul), angiver du, at hele varmeberegningen på forslagsbygningen skal gennemføres med 20 grader i stedet for de oprindelige 21 grader.
Dette er uden tvivl et rentabelt forslag.

Den gældende håndbog for energikonsulenter viser en række tabelværdier for hvilke situationer der gør, at du skal registrere et forhold under 'Automatik'.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen