Varmeanlæg og tekniske installationer

Indtastning af luftvarmeanlæg (Hess/kaloriefere/recirku.)

For en kort beskrivelse af hvad luftvarmeanlæg er, klik her.


Beregning af luftvarmeanlæg
For beregning af kaloriefere-anlæg, skal du igennem fire simple trin:

1. Under "Varme" og fanen "Forsyning" skal varmegiveren indtastes (kedel, fjernvarme osv.) som normalt.

2. Under "Varme" og fanen "Fordelingsanlæg" vælges skabelonen "Kaloriefereanlæg".

Kaliofereanlaeg Fordeling

3. Under "Varme" og fanen "Automatik" vælges enten "Luftvarmeanlæg med én rumføler, +1 grad" eller "Luftvarmeanlæg, manuelt styret, +2 grader".

Kaliofereanlaeg Automatik

4. Under "Ventilation og køling" og fanen "Ventilation" vælges skabelonen "Ventilator i kaloriefereanlæg" som en særskilt linje, ud over den almindelige ventilation. Det kan eksempelvis se ud som nedenfor.

Kaliofereanlaeg Ventilator

Se den interne note i Energy10, for mere detaljeret beregnings eksempel (gengivet i billedet her ovenfor).

 

Recirkulation

Hvis der er recirkulation er forskellen at vi skal forholde os til hvor meget, hvis noget, frisk luft der introduceres til den recirkulerede luft.

Ved 100% recirkulation sættes Temperaturvirkningsgraden (n vgv) til 1. Hvis der introduceres frisk luft til den recirkulerede luft, nedsættes værdien tilsvarende.
Hvis der eksempelvis tilsættes 15% frisk luft til recirkulationen skal temperaturvirkningsgraden sættes til 0,85.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen