Varmeanlæg og tekniske installationer

Konvertering fra flere kedler til anden opvarmning

Hvis du vil konvertere flere kedler til én anden primær opvarmning, skal én af kedlerne have tilknyttet et konverteringsforslag, og alle øvrige kedler skal have tilknyttet et nedrivningsforslag.

I eksemplet herunder har vi lavet forslag til konvertering til fjernvarme på den første kedel, og tilknyttet et nedrivningsforslag til den anden kedel.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Anden Opvarmning 1

Som eksemplet viser, så fremkommer der en fejlbesked med teksten:

"Der kan kun oprettes én primær varmeforsyning, medmindre alle primære varmeforsyninger er kedler".

Grunden hertil er, at hvert forslag altid ses isoleret, uden hensyntagen til andre forslag, før de eventuelt bliver grupperet sammen.

Så derfor vil denne fejl fremgå, indtil du under menupunktet "Resultater" grupperer disse to forslag sammen.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Anden Opvarmning 2

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen