Varmeanlæg og tekniske installationer

Oprettelse af supplerende varmeforsyning

Under "Varme" er der en fane der hedder "Supp. forsyning" og her taster vi de forskellige former for supplerende opvarmning der forefindes i en ejendom.
Rent indregningsmæssigt er der kun 2 tilfælde hvor der er forskel mellem indtastningerne; elvarme og ovne, pejse etc. Og så er der selvfølgelig de tilfælde hvor det ikke indregnes, men kun nævnes.

Elvarme

Her skal man indtaste den procentvise andel af det opvarmede areal som det elopvarmede areal dækker.

Det vil sige, at har man et hus på 100 m² og et badeværelse på 5 m², hvor den eneste opvarmning i badeværelset er elgulvvarme (eller elpanel), skal andelen altså indtastes til 0,05.

For det tilfælde at der er monteret en varmegiver, som er vandbåren, sammen med elvarme, skal elvarmen blot nævnes da dette normalt henregnes til komfortvarme.

Ovne, pejse etc.

For de tilfælde hvor der er monteret en ovn, pejs etc. i et rum med vandbåren opvarmning, skal de kun nævnes og altså ikke ikke indregnes iht. kap. 4.6.5 stk. 2 i HB2023.

Skal en ovn, pejs etc. indregnes kan det se ud som på nedenstående billede.

Supplerende Opvarmning Ikke Kommenteret

Der er i dette tilfælde taget udgangspunkt i en gasradiator, men der er reelt set ingen forskel på de felter der skal udfyldes, om man havde valgt en brændovn, pejs eller noget helt tredje i stedet for.

Supplerende Opvarmning

I ovenstående billeder er der referencer til nedenstående.

1

Andel af etageareal skal her beregnes på samme måde som for elvarme. Her skal man huske de gældende regler vedrørende åben forbindelse og varmeflytning.

2

Luftstrømsbehov indtastes efter producentdata eller udregnes ud fra HB2023 kap. 4.6.5 stk. 4.
Der foreligger ikke noget krav om, at man korrigere ventilationen hvis luftstrømsbehovet overstiger luftskiftet. Det er beskrevet i vejledningsteksten, men er ikke et juridisk bindende krav.
Ønsker man dog at korrigere ventilationen skal man gøre følgende:

Naturlig ventilation

Her skal man indtaste luftsstrømsbehovet, på den plads der hedder "Naturlig ventilation om vinteren (qn)". Altså udskifte 0,3 med den højere værdi man får fra luftstrømsbehovet.

Mekanisk ventilation

Her skal man indtaste luftsstrømsbehovet, på den plads der hedder "Mekanisk ventilation om vinteren (qm)". Altså udskifte 0,3 med den højere værdi man får fra luftstrømsbehovet.

3

Her skal man indtaste den relevante brændselsform.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen