Varmeanlæg og tekniske installationer

Sådan fjernes/­konverteres supplerende rum­opvarmning

Hvis du i en bygning med fjernvarme eksempelvis har et mindre areal, der opvarmes via el-paneler, kan det være et motiverende forslag, at nedtage disse paneler, og som erstatning montere fjernvarme.

Det er både billigere pr. energienhed, og motiverende i retning af, at forbedre sit energimærkningsbogstav.

For at ændre det forhold, at beregningen indeholder el-opvarmning, skal vi oprette et såkaldt nedrivningsforslag på den supplerende forsyning af el-panelerne.

Det gør du ved at klikke på knappen "Opret", uden at vælge noget i rullemenuen først. Skabelonlisten skal med andre ord være tom, inden du klikker på knappen "Opret".

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Supplerende Rumopvarmning 1

Herefter fremkommer der et popup-vindue, hvor man kan vælge imellem enten et almindeligt beregnet forslag (altså et forslag med helt tomme felter), eller et nedrivningsforslag.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Supplerende Rumopvarmning 2

Nedrivningsforslaget gør, at de i dette eksemel anviste 0,25 i 'Andel af etageareal' efterfølgende udgår som el-opvarmning, og videreføres omgående til at skulle opvarmes af den primære opvarmningskilde, som i dette tilfælde var fjernvarme.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Supplerende Rumopvarmning 3

Det eneste du nu skal huske er, at sikre dette forslag om nedrivning/fjernelse af el-panelerne OGSÅ indeholder en udgift til etablering af vandbåren fordelingsanlæg til arealet, samt montage af radiatorer.

Beregningsmæssigt skal du ikke gøre mere. De 25% der før var opvarmet med el, er nu overført til at blive opvarmet fra den primære opvarmningskilde.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen