Varmeanlæg og tekniske installationer

Valg og oprettelse af varmefordelingsanlæg

I næsten alle tilfælde, på nær ved primær el-opvarmning, skal der oprettes et varmefordelingsanlæg. Et varmefordelingsanlæg kan være både vandbåren og luftbåren.

Det er vigtigt at man i sin indtastning tager stilling til frem- og returløbstemperaturen. Dette for at sikre, at man levere den nødvendige mængde varme i bygningen, i forhold til bygningens primære opvarmningskilde.

Desuden skal man vælge om anlægget er et 1-strengs- eller 2-strengsanlæg.

Varmeanlaeg Tekniske Installationer Oprettelse Af Varmefordelingsanlaeg 1

Ofte glemmer man at tage hensyn til en bygnings eksisterende fordelingsanlæg, der ved eks. gamle kedler er dimensioneret til at have et meget højere temperatursæt, end man har på et varmepumpeanlæg.
For ældre et-strengsanlæg via radiatorer hedder dimensionerende frem- og returtemperaturer ofte 80/70, og for gulvvarme hedder det 40/30.

Det betyder, meget simpelt beskrevet, at eksisterende radiatorers samlede varmefladearealer fra et kedelfyret anlæg ikke er store nok til at levere den samme mængde varme, som der kan leveres fra en varmepumpe.

Husk derfor altid at tage stilling til, om der skal installeres et helt nyt varmefordelingsanlæg samtidigt med forslaget om ny varmepumpe (jordvarme eller luft/vand) eller om det eksisterende varmefordelingsanlæg uden videre kan benyttes med det nye varmepumpesystem.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen