Vedvarende energi

Afregning af solceller og vindmøller

Solcelleranlæg som er nettilsluttet før 31. december 2015 afregnes med 60 øre/kWh de første ti år og 40 øre/kWh de efterfølgende ti år, også kaldet 60/40 ordningen.
Alle solcelleanlæg der er etableret efter den 1. januar 2016, er ikke tilskudsberettiget og regnes dermed med 0,00 kr i feltet "el-pris for salg af el"
Der kan dog være aftaleforhold, vedrørende afregningsprisen, for den enkelte bolig. Her er det vigtigt at der foreligger dokumentation fra bygningsejer. Der eksisterer også nogle puljeordninger som har givet bygningsejere yderligere tilskud, som det også er vigtigt at bygningsejer fremligger dokumentation for.
Yderligere information vedr. puljeordninger kan findes her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/contents/service/file/oversigt_over_stoette_til_ve_m.dato_.pdf

Hvis der ikke foreligger dokumentation fra bygningsejer, regnes der med 60/40-ordning som standard.

For vindmøller gælder nedenstående tabel.

Vindmoelle Tillaeg

Information vedrørende pristillæg for solcelleanlæg og vindmøller, er indhentet fra Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi § 41 og § 49.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen