Vedvarende energi

Registrering af flere varmepumper, der forsyner én bygning

Andele for varmepumper
I forbindelse med varmepumper af typen luft/vand eller væske/vand, bliver du bedt om at indtaste en andel af varmebehov. Når du indtaster "1" i feltet "andel af varmebehov", så betyder det, at varmepumpen yder alt det den kan, men dette er ikke ensbetydende med, at den dermed er stor nok til at dække bygningens samlede varmebehov.

Er varmepumpen ikke stor nok til at dække bygningens samlede varmebehov, vil bygningens beregningsresultater vise, at bygningen, ud over varmepumpen, også opvarmes med direkte el (eller anden forsyning, der måtte være valgt) til opvarmning.

Der er 2 metoder der kan anvendes til beregning i de tilfælde hvor der er flere varmepumper til opvarmning af en bygning på samme varmekreds.

Nedenstående er kun gældende for luft/vand og væske/vand. (Luft/luft-varmepumper skal arealfordeles - og kan normalvis aldrig få en større andel end 1, i én og samme bygning).

Metode 1: Flere forskellige typer varmepumper
Når en bygning opvarmes med flere varmepumper, som vist på billedet nedenfor, er det vigtigt, at sætte et minus foran "andel af varmebehov", på den/de første af flere varmepumper.
Er der eksempelvis 3 varmepumper til at forsyne en stor bygning, skal de 2 første varmepumpe have indtastet et minus foran den betjente andel af varmebehov.

Flere Varmepumper

Gør man ikke dette "tror" den første varmepumpe, at den er "alene" i bygningen om opvarmningen - og hvis ikke denne varmepumpe i sig selv er stor nok til at dække bygningens opvarmningsbehov, leveres resten af opvarmningen som direkte elvarme.
Minusset foran "Andel af varmebehov", er måden at fortælle beregningskernen, at den skal gå videre til den næste varmepumpe i rækkefølgen.

Metode 2: Flere ens typer varmepumper
For det tilfælde hvor der er flere varmepumper af samme type, kan man vælge at samle dem i én beregning, ved at lægge værdier i følgende felter sammen:

  • Nominel effekt
  • Særligt hjælpeudstyr
  • Automatik standbyforbrug

Derudover skal Nominel COP og Relative COP ved 50% last beregnes med et vægtet gennemsnit.

Vp

Selve sammenlægning af "Nominel effekt", "Særligt hjælpeudstyr" og "Automatik standbyforbrug" er ligetil. Man tager de værdier, der er anført i de respektive felter, og lægger sammen.

For beregning af vægtet gennemsnit ved COP og rel. COP er der lidt mere arbejde:

Vægtet gennemsnit COP:
Man tager for hver varmepumpe der er til stede og laver denne formel:
(effekt x COP + effekt x COP + effekt X COP + ...)/(effekt + effekt + effekt + ...)

For ovenstående eksempel vil beregningen se således ud:
(4,22 x 3,71 + 4,22 x 3,71 + 4,22 x 3,71)/(4,22 + 4,22 + 4,22)

Da varmepumperne i dette tilfælde har identiske data vil den beregnede COP være 3,71.
Beregningsmetoden for vægtet gennemsnit af rel. COP er nøjagtig den samme; man erstatter bare COP med rel. COP.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen