Vedvarende energi

Hybridløsning med varmepumpe og kedel

En hybridløsning bestående af en kedel og en varmepumpe, er noget man vil komme til at se mere og mere af.
Grunden hertil er, at man med en ny kedel kan udnytte en høj nyttevirkning, og via en varmepumpe opvarme effektivt via et lavt elforbrug med minimum miljøbelastning.
En fordel herved er at de to supplerer i kombination efter behov, men uden at en varmepumpe eksempelvis skal tænde og slukke hele tiden, når varmebehovet ikke er konstant. Dermed mindskes vedligehold og generel slidtage.

Rent teknisk, så udnytter varmepumpen i første omgang de vedvarende energikilder alt det den kan, og sætter først kedlen i gang, hvis naturen ikke kan slå til.

Der findes allerede flere løsninger på markedet - både komplette løsninger med varmepumpe og gaskedel i kombination, men også flere enkle styringsenheder, der, efter sigende, vil kunne tilkobles en eksisterende ældre kedel, og kombineres med en ny varmepumpeenhed.
Kedlen vil naturligvis ikke være så effektiv som en ny, men hvis det kun er et fåtal af gange årligt den skal starte, kan en sådan løsning måske let betale sig.

I Energy10 oprettes kedlen under menupunktet "Varme", under fanen "Forsyning".

Vedvarende Energi Hybrid 1

Under menupunktet "Vedvarende energi" skal vi derefter under fanen "Varmepumper" tilføje selve varmepumpen.

Vedvarende Energi Hybrid 2

Grundlæggende set har vedvarende energi forrang i forhold til den primære opvarmningskilde.
Derfor sætter vi i dette tilfælde varmepumpens andel af varmebehov til 1, for at bede den opvarme alt det den kan komme afsted med.
Bemærk også, at denne type er opsat til at skulle opvarme til rumopvarmning alene. Kedlen sørger derfor for at opvarme til det varme brugsvand alene året rundt, og supplere til rumopvarmningen, når varmepumpen alene ikke slår til.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen