Vedvarende energi

Konvertering fra kedel til varmepumpe

Når du konverterer fra en kedel til en varmepumpe, er der flere ting du skal være opmærksom på.

Konverteringen kort og godt:

  • Lav et forbedringsforslag til kedlen med skabelonen "Konvertering til varmepumpe".
  • Ændr fordelingsanlægget til at kunne håndtere lavtemperaturer fra varmepumpen (Ny radiatorstørrelse?).
  • Opret varmepumpen som et forslag under menupunktet "Vedvarende energi"
  • Tilføj/fjern eventuelle rør/pumper, der skal udgå af beregningen, når kedlen også udgår. Erstat dem med eventuelle nye pumper i forbindelse med varmepumpen.
  • Måske skal der tilføjes en ny VVB?
  • Gruppere det hele til sidst under menupunktet "Resultater".

Når du konverterer fra én varmeenhed til en anden, er det vigtigt, at det foregår som et forbedringsforslag af kedlen, og ikke via en nedrivning af kedlen. Nedrivning anvendes kun, når noget fjernes for bestandigt.
Selvom det måske ikke umiddelbart virker logisk sådan, så skal du altid have i tankerne, at når du vil lave et forslag på noget eksisterende, så er der altid tale om et forbedringsforslag.
Det er med andre ord sagt yderst sjældent at man anvender funktionen nedrivningsforslag.

1: Lav et forbedringsforslag til kedlen, med skabelonen "Konvertering til varmepumpe".

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 1

Indtast en omkostning for fjernelse af den eksisterende kedel.
I dette eksempel har vi indregnet kr. 1.000,-.

2: Ændre fordelingsanlægget til at kunne håndtere lavtemperaturer fra varmepumpen.
I dette tilfælde er der valgt forslaget "Etablering af nyt varmefordelingsanlæg - Varmepumpe med radiatoranlæg, 2 streng".

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 2

Indtast en omkostning for fjernelse af de eksisterende radiatorer og montage og indkøb af nye radiatorer.
I dette eksempel har vi efterfølgende indregnet kr. 50.000,00.

3: Opret varmepumpen som et forslag under menupunktet "Vedvarende energi".
Når der ikke findes varmepumpe i forvejen, skal der oprettes en tekst status, som du kan tilknytte forslaget på.
I skabelonvælgeren kan du anvende forslaget "Ingen varmepumpe".

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 3

På denne kan du nu vælge en varmepumpe, der passer bedst til den specifikke bygning.
I dette eksempel har vi valgt en Bosch jordvarmepumpe.

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 4

Varmepumpen er i skabelonen anslået til en pris inklusiv moms og montage til kr. 115.000,00.

Bemærk at der i feltet "Intern note" står en tekst, med hvad du skal være særlig opmærksom på at tage stilling til, ved valget af netop denne type varmepumpe. Anvisningerne herfor stammer fra producenten, så det hele regnes korrekt.
Blandt andet fremgår det, at der til denne beregning skal tilføjes en ny varmtvandsbeholder og en ny ladekredspumpe.

4: Tilføj en ny varmtvandsbeholder (Hvis nødvendigt).
Vi går derfor ind under menupunktet "Varmt brugsvand" under fanen "VVB", for at oprette et forbedringsforslag til den eksisterende VVB, til en ny efter de anbefalinger producenten har forudsat.

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 5

Da varmtvandsbeholderen er en del af varmepumpens unit (og dermed den samlede pris på kr. 115.000,00), er prisen i dette forslag sat til nul.

5: Tilføj en ny ladekredspumpe.
Ligeledes går vi ind under fanen "Ladekredspumper", og opretter "Ingen ladekredspumpe" som status, hvorpå vi kan oprette det ønskede forslag til den specifikke ladekredspumpe, som producenten anviser.

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 6

6. Gruppering af forslag, der skal regnes samlet.
Endeligt skal vi ind under menupunktet "Resultater" og gruppere alle de nye forslag sammen, så de bliver regnet som ét samlet forslag, der skal gennemføres samtidigt.
Inden der grupperes, ser vores specifikke eksempel sådan ud:

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 7

Her vises der en rentabilitet på selve varmepumpen på 3,21 hvilket i sig selv er ganske fornuftigt.
Men dette resultat står indtil videre fremstillet sådan, at den eksisterende oliekedel stadig kører, og har den nye varmepumpe kørende som supplement - og i øvrigt uden der er indregnet korrekte tekniske installationer og deres omkostninger, i dette tilfælde, fjernelse af kedel, ny ladekredspumpe, ny VVB og nyt fordelingsanlæg.
Derfor sætter vi flueben ud for de 5 forslag/punkter vi har arbejdet med her ovenfor, og klikker på knappen "Gruppér", der herefter giver os det rette billede:

Vedvarende Energi Kedel Til Varmepumpe 8

I stedet vises der nu en rentabilitet på 4,92, hvilket er et endnu bedre resultat, og beregningsmæssigt indeholder den fulde gennemførelse af fjernelse af eksisterende oliekedel og VVB, til fordel for etablering af en ny varmepumpe og varmtvandsbeholder. Dette inklusiv en ny ladekredspumpe, og overslagsomkostning for etablering og ændring af fordelingsanlægget, til nye og større radiatorer, der kan arbejde sammen med den nye varmepumpes lavtemperaturer.

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen