Officielt energimærke

I kolonnen ”Officielt energimærke” kan du se data og nøgletal fra det officielle energimærke, der ligger tilgængeligt for offentligheden, med baggrund i et statisk øjebliksbillede fra da energimærket blev udført.

 

EM og Detaljer

Som det første bliver det officielle EM-bogstav vist, og de dertilhørende beregnede kWh/m² der indplacerer mærket på skalaen, der var gældende på tidspunktet energimærket blev udført. Angivelsen af kWh/m² skal ses som det teoretiske energiforbrug, ganget med eventuelle energifaktorer på energiforsyningen. Ved at klikke på selve karakteren, får du vist hvilken beregningskerne og EM-håndbog, der oprindeligt har lagt til grund for beregningen af mærket.

Det officielle serienummer, samt energimærkets udløb fremgår under "Detaljer".

 

EU Regulativer

Det næste ikon viser hvordan bygningen klarer sig i forhold til vores tolkning af EU-direktiverne og deres (forventede) krav til bygningsmassen. Baggrundsfarverne på ikonerne indikerer hvilken kategori de enkelte ejendomme forventes at falde ind under.

  • Sort betyder at bygningen falder ind under "Forbedringskrav (EU Bygningsdirektiv)".
  • Grå betyder at bygningen falder ind under såkaldt "Neutral bygning".
  • Blå betyder at bygningen indplaceres som et såkaldt "Bæredygtigt aktiv (EU taksonomi)".

Tallet under ikonet +/- indikerer hvor langt der til den næste kategori.

Klikker du på selve ikonet vil du få vist en mere udførlig gennemgang for ejendommen.

For mere om vores tolkning af EU-direktiverne, som du kan finde her. Her tilpasser vi også løbende beskrivelsen, så snart der er nye nationale og afklarede krav.

 

Forbrug

Under "forbrug" vil du kunne se det teoretiske energiforbrug som er beregnet for energimærket, anvist i Energy Projects som kWh/m². Dette tal er uden energifaktorer og reelt det tal, som du kan sammenholde dit faktiske forbrug med.

 

CO2

Det sidste der vises i denne kolonne er det beregnede forbrug af CO2 i kg/m². CO2-tallene er med baggrund i energimærkningens standardforudsætninger, hvor fjernvarme anses for fjernvarme - uden at tage højde for hvilken varmekilde der ligger bag selve fjernvarmeproduktionen på det pågældende tidspunkt energimærket er udført.

Officielt

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen