Dynamisk energimærke

I kolonnen ”Dynamisk energimærke” kan du se betydning af de forslag man vælger at opsætte under projekter.

EM og Detaljer

Som det første bliver karakteren vist, samt de beregnede kWh/m² der indplacere bygningen på skalaen. Ved at trykke på karakteren får du vist hvilken beregningskerne og håndbog der ligger til grund for beregningen.

EU Regulativer

Det næste ikon viser hvordan bygningen klare sig i forhold til vores tolkning af EU-regulativerne. Baggrundsfarverne indikere i hvilken kategori falder ind under.

  • Sort betyder at bygningen falder ind under det der hedder "Forbedringskrav (EU Bygningsdirektiv)".
  • Grå betyder at bygningen falder ind under det der hedder "Neutral bygning".
  • Blå betyder at bygningen falder inder under det der hedder "Bæredygtigt aktiv (EU taksonomi)".

Tallet under ikonet fortæller hvor langt der til den næste kategori.
Er tallet negativt er det en indikation på hvor meget der skal til for at bygningen vil stige til den næste kategori.
Er tallet positivt er det en indikation på hvor meget der skal for at bygningen vil falde til den næste kategori.

Klikker du på selve ikonet vil du få vist en mere udførlig gennemgang for bygningen.
Du får vist de gældende grænseværdier for bygningen, hvor langt der er til de næste kategorier og hvad den nuværende værdi er for bygningen.

Slutteligt er der også et link til vores tolkning af EU-direktiverne, som du kan finde her.

Forbrug

Under forbrug vil du kunne se det forbrug som er beregnet for bygningen. Uagtet hvordan forbruget er angivet i energimærket, bliver forbruget i Energy Projects regnet om til kWh/m².

CO2

Det sidste der vises i denne kolonne er det beregnede forbrug af CO2 i kg/m².

Fordeling

Under Fordeling ser du et lagkage diagram der viser hvordan det dynamiske energimærkes kWh/m² er fordelt. Der bliver i visse tilfælde også vist et rødt termometer.
Ved at klikke på selve lagkagediagrammet får du vist en mere detaljeret oversigt over hvordan fordelingen er. Her får du også vist det røde termometer, som er en indikation af om bygningen har overtemperatur, og derfor kun vises hvis det er tilfældet.

Dynamisk

Fandt du ikke dit svar?

Så kontakt os på 7022 9310 eller support@nrgisystems.dk.

Jacob Nørgaard Hansen

Asbjørn Olsen